stailker: (Default)
http://i.imgur.com/LIvEc9l.png

Radionix разрабатывает инновационную радиолокационную систему X-диапазона, которую он назвал Esmeralda. Система разрабатывается с использованием гибкой архитектуры открытой архитектуры, использующей концепцию строительного блока, которая позволяет интегрировать ее как с оружием SAM, так и с самолетами МиГ-29 и Су-27 или другими подходящими платформами, существующими и перспективными в настоящее время.


Read more... )
stailker: (Default)
 О. В. Харченко, С. В. Пащенко, В. В. Тараненко 
02.12.15 
Ukrainian Military Pagesфото © Military-aviation-UA 

На підставі аналізу стану наявних засобів захисту літальних апаратів Збройних Сил України та світових тенденцій їх розвитку запропоновано шляхи оснащення літальних апаратів ефективними засобами захисту як на короткострокову, так і на середньострокову й довгострокову перспективу. 

Read more... )
На сьогодні найвідомішими розробниками систем захисту ЛА у світі є компанії Northrop Grumman (США), Lockheed Martin (США), Raytheon (США), BAЕ Systems (Велика Британія), SELEX ES Ltd (Велика Британія),TERMA (Данія), Elbit Systems (Ізраїль) та ін. 

Системи попередження про радіолокаційне опромінення ЛА (AN/ALR-56, SEER, ELT/160), як правило,характеризуються високою вибірковістю й точністю виявлення джерела радіовипромінювання, забезпечують виявлення, розпізнавання та цифрову обробку джерел безперервного, імпульсного та імпульсно-доплерівського випромінювання в діапазоні 0,2–20 ГГц. Пеленг та оціночна дальність видаються на екран в кабіні льотчика. 

Для попередження льотчика подаються звуковий та світловий сигнали. Інформація може надаватися також до апаратури постановки активних завад або на пристрій викиду завад. Орієнтовна вартість такої системи становить до 400 тис. дол. США. 

Системи попередження про пуск ракет (AAR-47, AAR-54, AAR-57, AAR-60 MILDS та ін.) включають до свого складу до чотирьох-шести датчиків виявлення факту пуску ракет, центральний блок обробки даних, блок управління та відображення. Дальність виявлення факту пуску ракет становить до 9–10 км. Орієнтовна вартість системи – близько 1 млн дол. США. 

СОЕП направленої протидії (DIRCM, Miysis DIRCM System та ін.) потужним лазерним променем забезпечують захист вертольотів і транспортних (спеціальних) літаків від ракет переносних зенітно-ракетних комплексів шляхом виявлення факту пуску ракети, розраховування траєкторії її польоту, супроводження оптичним датчиком та визначення часу й напрямку постановки завадового випромінювання для зриву захвату цілі ГСН ракети. До складу системи входять чотири-п’ять датчиків виявлення пуску ракети, відповідні блоки, дві СОЕП типу IRCM. Орієнтовна вартість – 1,5 млн дол. США. 

Cтанції постановки активних радіоелектронних завад (типу AN/ALQ-131V), як правило, є автоматичними та працюють спільно із системою попередження про радіолокаційне опромінення. Такі станції здатні автономно виявляти і здійснювати постановку активних завад у діапазоні частот 0,2–20 ГГц. Орієнтовна вартість становить 1,2 млн дол. США. 

Пристрої викидання хибних цілей (типу AN/ALE-47) дають змогу використовувати різні типи завад з різними видами наповнювачів. При цьому в кожному магазині можуть бути встановлені до п’яти різних касет. На сьогодні вдосконалюються хибні теплові цілі та розробляються нові з адаптованим спектром випромінювання та необхідною кінематичною траєкторією, а також удосконалюються програми їх застосування. 

Ukrainian Military Pages
Рис. 2. Варіанти дообладнання тактичних літаків Повітряних Сил ЗСУ

З урахуванням світового досвіду та на підставі специфіки застосування авіації ЗСУ, в тому числі в зоні АТО,на сьогодні відпрацьовані практичні пропозиції щодо варіантів дообладнання засобами захисту тактичних літаків, транспортних (спеціальних) літаків і вертольотів ЗСУ (рис. 2–4) за частковим (дообладнання вітчизняними системами) та повним (дообладнання іноземними системами) варіантами. 

Ukrainian Military Pages
Рис. 3. Варіанти дообладнання транспортних (спеціальних) літаків ЗСУ


Ukrainian Military Pages
Рис. 4. Варіанти дообладнання вертольотів ЗСУ

Вибір конкретних систем захисту ЛА повинен здійснюватися на підставі аналізу та порівняння техніко-комерційних пропозицій провідних компаній – розробників систем захисту ЛА, а дообладнання ЛА системами захисту може бути проведене як шляхом виконання окремих дослідно-конструкторських робіт (ДКР), так і в рамках ДКР з модернізації ЛА ЗСУ [3]

З метою організації та практичної реалізації заходів з оснащення сучасними системами захисту ЛА ЗСУ відпрацьовано загальний алгоритм, наведений на рисунку 5. 

Ukrainian Military Pages
Рис. 5. Алгоритм оснащення ЛА ЗСУ засобами захисту

Таким чином, оснащення засобами захисту ЛА ЗСУ доцільно здійснювати за рівнем пріоритетності: 

• на короткостроковий період: обладнання ЛА системами захисту вітчизняного виробництва (за частковим варіантом); 
• на середньостроковий період: вибір, закупівля та інтеграція до бортових комплексів оборони ЛА необхідних систем (складових) іноземного виробництва (системи попередження про пуск ракет, про радіолокаційне та лазерне опромінення, системи постановки активних завад,іншого обладнання) (за повним варіантом); 
• на довгостроковий період: розроблення вітчизняних зразків системи попередження про пуск ракети, системи попередження про радіолокаційне опромінення, станції постановки активних радіоелектронних завад,прийняття їх на постачання ЗСУ та встановлення на ЛА. 

Дані щодо орієнтовних відносних вартісних характеристик засобів захисту за частковим та повним варіантами для деяких типів ЛА наведені на рисунку 6. 

Ukrainian Military Pages
Рис. 6. Орієнтовні відносні вартісні характеристики засобів захисту за частковим та повним варіантами оснащення ними ЛА ЗСУ

Таким чином, на сьогодні як першочергові пропонуються такі заходи: 

• установлення на всі типи ЛА ЗСУ комбінованого пристрою викиду хибних цілей (теплових та дипольних відбивачів) типу КУВ 26-50; 
• оснащення новими станціями оптико-електронної протидії (типу «Адрос» КТ-03У для транспортних і спеціальних літаків та типу «Адрос» КТ-01АВ для всіх типів вертольотів); 
• встановлення на вертольоти нових екранно-вихлопних пристроїв. 

Проведений аналіз свідчить, що реалізація зазначених пропозицій забезпечить захист ЛА від ураження керованих ракет з ІЧ ГСН з імовірністю не нижче 0,75–0,85. 

Список літератури 

1. Мараев Р. Украинская армейская авиация на Донбассе /Р. Мараев // Авиация и время. – 2014. – № 5. – С. 28–30. 
2. Кравчук І. С., Тараненко В. В., Тимофтика Г. Ф., Данилов М. М. Обґрунтування обрису перспективної системи захисту літальних апаратів від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення / І. С. Кравчук , В. В. Тараненко, Г. Ф. Тимофтика, М. М. Данилов // Зб. наук. праць ДНДІА. – К., 2008. – Вип. 4 (11). – С. 41–46. 
3. Харченко О. В., Пащенко С. В. Глибока модернізація та переозброєння Збройних Сил України – вимога часу / О. В. Харченко, С. В. Пащенко // Наука і оборона. – 2015. – № 1. – С. 40–47. О. В. Харченко
доктор технічних наук, професор, начальник Державного науково-дослідного інституту авіації, генерал-майор 

С. В. Пащенко
кандидат технічних наук, доцент,заступник начальника Державного науково-дослідного інституту авіації з наукової роботи, полковник 

В. В. Тараненко
кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу розробки та модернізації авіаційного озброєння Державного науково-дослідного інституту авіації, підполковник 


Даний матеріал відноситься до авторських публікацій.
Думка редакції може не збігатися із точкою зору авторів матеріалів.
 

Використані джерела:
Науково-практичний журнал "Наука і оборона", 2015, № 2 ISSN 2311-8366
stailker: (Default)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 7 листопада 2012 р. N 874-р

Київ

Про генерального конструктора із створення авіаційних двигунів

1. Надати генеральному конструктору державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка" Кравченку Ігорю Федоровичу повноваження генерального конструктора із створення авіаційних двигунів.

2. Затвердити перелік видів продукції, яка підлягає розробленню і впровадженню у виробництво та експлуатацію під керівництвом генерального конструктора із створення авіаційних двигунів, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 586 "Про генерального конструктора із створення авіаційних двигунів".

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2012 р. N 874-р


ПЕРЕЛІК
видів продукції, яка підлягає розробленню і впровадженню у виробництво та експлуатацію під керівництвом генерального конструктора із створення авіаційних двигунів

Найменування двигуна

Тип двигуна

Призначення двигуна

Потужність, тяга

Авіаційні газотурбінні двигуни, що експлуатуються, та серійні

АИ-20 (серії 1, 2)

турбогвинтовий двигун

Ан-10 "Україна",
-ТС, Бе-12П, -ПС,
Ил-18 "Москва"

4000 к. с.

АИ-20Д (серії 1, 2)

- " -

Ан-8, -8Т, Бе-12,
-12БК

5250 к. с.

АИ-20 (серії 5)
(АИ-20К)

- " -

Ан-12, Ан-10А,
Ил-18Б, -18Е, -20, -3В

4000 к. с.

АИ-20Д (серії 3)
(АИ-20ДК)

- " -

Ан-8, Ан-12, -12БК,
Бе-12

5180 к. с.

АИ-20 (серії 6)
(АИ-20М)

- " -

Ан-10, -12
Ил-18Д, -20, -20М,
-24Н, -3В

4250 к. с.

АИ-20Д (серії 4)
(АИ-20ДМ)

- " -

Ан-8, Бе-12

5180 к. с.

АИ-20Д (серії 5)

- " -

Ан-32Б, -32В

5180 к. с.

АИ-8

допоміжна силова установка

Ан-8,-10, Бе-12,
Ми-6,-6А, Ми-10
(В-10), -10К

60 кВт

АИ-24 (серії 1)

турбогвинтовий двигун

Ан-24

2400 к. с.

АИ-24 (серії 2)

- " -

Ан-24А, Б, В, РВ, РТ, Т

2550 к. с.

АИ-24Т

- " -

Ан-24А,В,Т

2820 к. с.

АИ-24ВТ (серії 1, 2)

- " -

АН-26, -26Б, Ан-30 (аерофотозйомка)

2820 к. с.

АИ-9

допоміжна силова установка

Д-2, М-15, Ми-14,
-24, -28
Ка-27, -29,-32,-50,
Як-40

відбір повітря 0,38 кг/с

АИ-9В (-9В серії 1)

допоміжна силова установка

Ми-8МТ (-17), -9МТ,
-8АМТ (-171), -8МТВ
(-172), -24 (-35), -28

3 кВт
(4,5 кВт)
відбір повітря 0,4 кг/с

АИ-25 (серії 1)

турбореактивний двоконтурний двигун

Як-40

1500 кгс

АИ-25 (серії 2, 2Е)

- " -

Як-40 (пасажирський),
-40К, -40ДТС, М-15 (сільськогосподарський)

1500 кгс

АИ-25ТЛ

- " -

L-39

1720 кгс

АИ-25ТЛ.300.11

- " -

Ту-300 (БПЛА)

1720 кгс

АИ-25ТЛК

- " -

JL-8 (K8-J, K8-W, R-8S)

1720 кгс

АИ-25-ТЛШ

- " -

L-39М1

1850 кгс

Д-36 (серії 1)

- " -

Як-42Д

6500 кгс

Д-36 (серії 1А)

- " -

Ан-72, 72П

6500 кгс

Д-36 (серії 2А, 3А)

- " -

Ан-74, 74Д

6500 кгс

Д-36 (серії 4А)

- " -

Ан-74ТК-300

6500 кгс

Д-136

турбовальний газотурбінний двигун

Ми-26, -26Т

11400 к. с.

Д-18Т 9 (серії 1, 3)

турбореактивний двоконтурний двигун

Ан-124 "Руслан",
Ан-124-100,
Ан-225 "Мрія"

23430 кгс

ДВ-2

- " -

L-59 (L-39MS), Як-130Д

2200 кгс

ТВ3-117ВМА-СБМ1

турбогвинтовий двигун

Ан-140

2800 к. с.

АИ9-3Б

допоміжна силова установка

Ан-140

16 кВт відбір повітря
0,47 кг/с

Д-436Т1

турбореактивний двоконтурний двигун

Ту-334-100

7500 кгс

Д-436ТП (ТП-М)

- " -

Бе-200, -200ЧС

7500 кгс

Д-436-148Б
(148Д, 148С)

- " -

Ан-148, Ан-158

7690 кгс

АИ-222-25

турбореактивний двоконтурний двигун

Як-130

2500 кгс

АИ-222К-25

- " -

L-15 AJT

2500 кгс

Двигуни, що проходять доводочні і сертифікаційні випробування

Д-27

турбогвинтовентиляторний двигун

Ан-70, Ан-70Т, А-42ПЭ, Як-44

14000 к. с.

АИ-222К-25Ф

турбореактивний двоконтурний двигун з форсажем

L-15 LIFT

4200 кгс

АИ-450М/М1

турбогвинтовий двигун

Ми-2М, AVQ Quest

400/465 к. с.

Д-136-2

турбовальний газотурбінний двигун

Ми-26Т2

12200 к. с.

Двигуни, що розробляються

АИ-450С

турбогвинтовий двигун

DA-50

400 ... 465 к. с

АИ-450С2

- " -

EV-55

750 к. с

Д-436-148ФМ

турбореактивний двоконтурний двигун

Ан-178

8600 кгс

Д-436ТП-ФМ

- " -

Бе-200ЧС

8200 кгс

Д-18Т серії 3М

- " -

Ан-124-100, (-111)

23430 кгс

Перспективні двигуни

АИ-28

турбореактивний двоконтурний двигун

Ан-178/158

8000 ... 10000 кгс

АИ-222-25Ф (28Ф)

турбореактивний двоконтурний двигун з форсажем

легкий бойовий
літак/безпілотні літальні апарати

4200 (4500) кгс

АИ-222-28

турбореактивний двоконтурний двигун

Як-133, учбовий бойовий літак

2800 кгс

Д-18Т серії 5

- " -

Ан-124-300

32000 кгс

АИ-527-12

турбореактивний двоконтурний двигун

ближній та середній магістральний літак

10000 ... 14000 кгс

АИ-222-30 (-40)

- " -

службові літаки/безпілотні літальні апарати

3000 ... 4000 кгс

АИ-9500Ф

турбореактивний двоконтурний двигун з форсажем

літаки тактичної авіації

9000 ... 9500 кгс

stailker: (Default)
 Коли возникло так много вопросов по этим самолетам,то хотелось бы рассмотреть их сходство и различие поближе.

К
stailker: (Default)
 8 апреля 2017 года на предприятии китайской авиапромышленной группы Hongdu Aircraft Industry Group (HAIG, входит в состав китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC) в Наньчане состоялась беспрецедентная по рекламному антуражу церемония выкатки первого образца легкого боевого (учебно-боевого) самолета L-15B, представляющего собой модифицированный боевой вариант производимого HAIG учебно-боевого самолета L-15 (JL-10).


18198284_709553372582091_2127174771655280803_n (1)

Первый образец китайского легкого боевого (учебно-боевого) самолета L-15B во время церемонии выкатки на предприятии китайской авиапромышленной группы Hongdu Aircraft Industry Group (HAIG). Наньчан, 28.04.2017 (с) кадр из репортажа китайского телеканала CCTV 1
 

Read more... )
Церемония выкатки первого образца китайского легкого боевого (учебно-боевого) самолета L-15B на предприятии китайской авиапромышленной группы Hongdu Aircraft Industry Group (HAIG). Наньчан, 28.04.2017 (с) кадр из репортажа китайского телеканала CCTV 1
stailker: (Default)
 

Read more... )

 

Модернизированный прицел АСП-17БЦ-8М1 обеспечивает решение задач применения авиационных средств поражения на равнинной и горной местности в условиях визуальной видимости цели и применение АБ при отсутствии визуальной видимости по цели, запрограммированной либо оперативно введенной в СН-3307.

Навигационное бомбометание по цели с известными координатами обеспечивается:

 • с горизонтального полета свободно падающими бомбами и бомбами с тормозными устройствами, в том числе серией;
 • с режимов кабрирования с углами 10º - 40º свободнопадающими бомбами и бомбами с тормозными устройствами по одной либо залпом;
 • с горизонтального полета РБК с автоматическим расчетом относа в зависимости от времени раскрытия («времени трубки»), установленного на ЗВИ.

В прицел также поступают команды от органов управления, воздействующих на режим работы прицела и СУО. Для этой цели используются:

1. на блоке коммутации баллистик БКБ:
* переключатель РС – для ввода баллистик, соответствующих типу применяемых неуправляемых ракет;
* переключатель НП для ввода баллистик, соответствующих типу применяемого ВПУ;
* переключатель ППУ для ввода баллистик подвешиваемых ППУ.

2. На блоке ввода параметров БВП:
* галетные переключатели «ОБ, ЗБ, ЗАБ, КМГУ» - для обеспечения установки кодов бомб (белая шкала);
* галетные переключатели «ТБ, РБК» - для обеспечения установки кодов бомб с тормозными устройствами (красная    шкала);
* рукоятка «В» - для установки расстояния от вынесенной точки (ВТ) до цели. При бомбометании в режиме НАВ.Б рукояткой задается упреждение на половину длины серии. Цена одного оцифрованного деления 40 м, диапазон – 0 – 600 м. упреждение на половину длины серии действует только в режиме НАВ.Б при установке переключателя ВТ-Ц на ПУ в положение ВТ.

3. На задатчике временных интервалов ЗВИ:
*галетные переключатели х 10, х 1, х 0,1 – для ввода в прицел времени раскрытия РБК (времени срабатывания дистанционного взрывателя установленного на РБК).

Во всех режимах работы по наземным целям за исключением навигационного бомбометания, дальность до цели вводится в прицел от станции Клен-ПС, а при ее отказе определяется угломестным способом в зависимости от высоты полета и угла наклона линии визирования цели.

Условия применения бомбардировочного вооружения:

 • диапазон высот в режиме НАВ.Б от 50 м до 6000 м при скорости от 400 до 1000 км/ч;
 • диапазон высот ввода в кабрирование в режиме НАВ.Б-КАБ. От 50 м до 600 м при скорости от 700 до 1000 км/ч. Ограничения по высотности боеприпасов определяются «Методическим пособием по боевому применению авиационных средств поражения по наземным и морским объектам».

Условия применения бомбардировочного вооружения:

 • диапазон высот в режиме НАВ.Б от 50 м до 6000 м при скорости от 400 до 1000 км/ч;
 • диапазон высот ввода в кабрирование в режиме НАВ.Б-КАБ. От 50 м до 600 м при скорости от 700 до 1000 км/ч. Ограничения по высотно-сти боеприпасов определяются «Методическим пособием по боевому применению авиационных средств поражения по наземным и морским объектам».
stailker: (Default)
 

Цели модернизации:

 • расширение боевых возможностей и повышения эффективности решения боевых задач самолета Су-27 за счет увеличения на 30% дальности обнаружения воздушных целей и повышения точности применения неуправляемых средств поражения по наземным целям;
 • расширение возможностей навигационного комплекса самолета Су-27;
 • обеспечение возможности  выполнения полетов по международным трассам;
 • расширение возможностей по контролю и регистрации бортовых параметров, их сохранности и обеспечению применения современных средств обработки полетной информации.

Технические характеристики модернизированного самолета Су-27

Read more... )

Модернизация радиолокационной прицельной станции Н001

Read more... )

 

Вычислитель обводного канала ВОК-27

Read more... )

Аппаратура потребителей спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS NAVSTAR СН-3307-02

Read more... )

Малогабаритный самолетный дальномер МСД-2000В

Read more... )

 

Бортовая интегрированная аппаратура навигации и посадки КУРС-93М-В

Read more... )

Самолетный ответчик А-511 исполнение 30

Read more... )

Бортовой аварийно-эксплуатационный регистратор полетной информации  БУР-4-1-10-01

Read more... )

 

Система аудио-видеорегистрации САВР-27У

Read more... )

Бортовая обобщенная система встроенного контроля оповещения экипажа ЭКРАН-02М-3 (ЭКРАН-УБ-02М-3)

Read more... )

stailker: (Default)
Перевожу - наши МиГ-29МУ и Су-27МУ - с модернизированным РЛПК Н001М с картографированнием, воде и земле. ОЛС ТВ-каналом и Тубус-2 и прочими бомбами, ракетами - делают из наших истребителей:


- Самые, что не есть 4++!


Read more... )
stailker: (Default)
 

General data on Opto-electronic aim system (OEPS-30I)

 

 

Basic operating modes of the system OEPS-30I:

- survey, with viewing of zones with the various sizes;
- lock and automatic tracking of the target with range measurement;
- targeting with subscanning.

 Structurally of OEPS-30I systems includes: 

Read more... )
Read more... )
stailker: (Default)
 
БРЛС «Жук-МЭ» в варианте исполнения FGM229 для индийских МиГ-29К(КУБ)


Во время досудебного следствия по делу № 686/21334/15-к в рамках уголовного производства №22015240000000016 установлено, что с 2013 года ГП «Новатор» (Хмельницкий, Украина), руководствуясь международным договором № 60/17 от 30.09.2013 г., поставляло ОАО «Государственный Рязанский приборостроительный завод» (г. Рязань, Российская Федерация) товары военного назначения, а именно составные части бортовых радиолокационных станции «Жук-МЭ», которая обеспечивает распознавание и прицеливания воздушных целей и устанавливается на боевые самолеты типа МиГ-29К(КУБ).

27 августа 2014 г. Указом Президента Украины №691/2014 введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27.08.2014 г. «О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики», согласно п.7 которого, прекращено осуществление экспорта в Российской Федерации товаров военного назначения с целью их военного конечного использования Российской Федерацией.

На основании указанного решения Государственная служба экспортного контроля Украины отменила ранее выданные ею разрешения на международные передачи товаров военного назначения в Российской Федерации, о чем проинформировала ГП «Новатор» (г. Хмельницкий, Украина).

В сентябре 2014 года должностные лица ГП «Новатор» (г. Хмельницкий, Украина) в нарушение вышеуказанного решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, с целью экспорта товаров военного назначения для ОАО «Государственный Рязанский приборостроительный завод» (г. Рязань, Россия ) по договору № 60/17 от 30.09.2013 г., заключили с ОАО «Витязь» (г. Витебск, Республика Беларусь) контракт № 60/22 от 10.09.2014 г. на поставку аналогичных товаров военного назначения, конечным потребителем которых является указанное российское предприятие.

23 октября 2014 г. должностные лица ГП «Новатор», несмотря на то, что товар будет использован другим конечным потребителем, чем это определено во внешнеэкономическом контракте, с целью осуществления экспорта товаров военного назначения в Российской Федерации, получили разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины на международную передачу товаров военного назначения для ОАО «Витязь» (г. Витебск, Республика Беларусь) по контракту № 60/22 от 10.09.2014 г.

23 ноября 2014 г. должностные лица ГП «Новатор» (г. Хмельницький, Украина), зная, что конечным потребителем товара является ОАО «Государственный Рязанский приборостроительный завод» (г. Рязань, Россия), в нарушение п.7 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27.08.2014 г., в зоне деятельности Хмельницкой таможни осуществили в адрес ОАО «Витязь» (Витебск, Беларусь) международную передачу товаров военного назначения, подлежащих государственному экспортному контролю (7 шт. выпрямителей, 7 шт . детекторных секций, 7 шт. узлов фильтра, 7 шт. резисторных сборок 1, 7 шт. резисторных сборок 2, 7 шт. ступенчатых аттенюаторов), общей таможенной стоимостью 931178,95 гривен (2623039,30 российских рублей), задекларировав их в таможенном режиме «экспорт» как «ТВН. Составные части блока Н019-02».

Более того, согласно материалам уголовного производства, должностные лица ГП «Новатор», в период с августа 2014 по февраль 2015 года, направляли подконтрольных им работников вышеуказанного предприятия для предоставления услуг военного назначения для ОАО «Государственный Рязанский приборостроительный завод» (г. Рязань, Российская Федерация).

Кроме этого, из материалов производства усматривается, что служебные лица ГП «Новатор» в нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному эк, спортному контролю, осуществляли экспорт товаров военного назначения после введения в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27.08. 2014 г. «О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики», используя договор № 60/20 от 18.03.2014 г.
stailker: (Default)
 


Учебный самолет создается как база семейства маневренных самолетов с экипажем в количестве двух человек и силовой установкой, оснащенной двумя двигателями ТРДД типа АИ-322. Дальнейшая модификация двигателя и применение системы поворота вектора тяги позволят улучшить летные характеристики проектируемого самолета. 1. Назначение самолета Самолет первоначальной подготовки летчиков предназначенный для: - вывозных полетов и демонстрационных полетов тех, кто обучается с инструктором; - обучения выполнению взлета и посадки; - полетов по маршруту и обучения приемам самолетовождения и навигации; - полета и посадки по приборам (под шторкой); - освоения техники пилотирования при выполнении типовых фигур пилотирования; - освоения элементарных видов маневрирования; - поддержания навыков техники пилотирования; - разведки малоскоростных низколетящих целей (самолеты, вертолеты); 2. Общие требования Самолет, его двигатели, оборудование и другие комплектующие изделия, а также эксплуатационная документация должны соответствовать современным нормам летной годности. Необходимо, чтобы средства наземного обслуживания и ремонта соответствовали настоящему ТЗ. Для самолета должны быть разработаны программы подготовки летного и инженерно-технического состава до завершения сертифицированных испытаний. В целях контроля над правильностью выдерживания заданных режимов полета и контроля техники пилотирования, оценки профессионального уровня пилотов, оценки технического состояния самолета, его оборудования и функциональных систем контроля условий эксплуатации в процессе выработки ресурса планера следует обеспечить обработку и анализ полетной информации с использованием наземной системы на базе персонального компьютера. Система должна включать в себя: - бортовой съемный носитель информации, получающий информацию от соответствующих самолетных датчиков сигналов; - персональную ЭВМ с принтером, устройство ввода и воспроизведения информации и специальное программное обеспечение. Самолет необходимо оснастить основной и резервной системами управления: - основная - электродистанционная система управления, работающая совместно с резервным механическим контуром управления; - резервная - с использованием только резервного механического контура управления. Учебный самолет следует оснастить современной радиолокационной системой и системой управления вооружением. 3. Ожидаемые условия эксплуатации Барометрическое давление - во всем диапазоне высот полета в соответствии с ГОСТ 4401-81. Температура наружного воздуха - изменение температуры по высоте в соответствии с ГОСТ 4401-81. При этом работоспособность самолета и его систем в указанном диапазоне температур должна сохраняться после пребывания самолета на земле при температуре до минус 60° С. Относительная влажность воздуха у земли - 98% при температуре наружного воздуха +40° С. Массовая плотность воздуха должна соответствовать диапазону температур наружного воздуха и барометрических давлений по международной стандартной атмосфере (ГОСТ 4401-81). Максимальные составляющие ветра при взлете и посадке на сухой бетонированной ВПП: - боковая составляющая - 12 м/с; - попутная составляющая - 5 м/с; - встречная составляющая - 30 м/с. Состав экипажа: инструктор, курсант. Тип ВВП - с искусственным покрытием и грунтовые, подготовленные в соответствии с действующим НАС ГА. Превышение аэродрома над уровнем моря - от минус 300 м до плюс 3000 м. Самолет предназначен для выполнения полетов: - по правилам визуальных полетов и полетов по приборам; - в простых и сложных метеоусловиях, в условиях обледенения; - днем и ночью; - над равнинной и горной поверхностью; - над водными пространствами с удалением от суши до 30 мин полета. Ресурсы и сроки службы: а) самолета (до списания): посадок - 15 000; летных часов - 20 000; срок службы - 20 лет; б) двигателя: полный назначенный - 2 500 ч; в) комплектующих изделий - как правило, должны соответствовать ресурсу самолета или иметь ресурс, кратный периодичности ремонтных форм. 4. Требования к летно-техническим характеристикам Масса целевой нагрузки - 3000 кг. Максимальная скорость полета - 930 км/ч Крейсерская скорость полета - 850 км/ч Крейсерская высота полета - 8000 м. Радиус действия - 740 км. Длина разбега - 500 м. Скороподъемность у земли - 100 м/с Максимальная перегрузка - +9д, -4д. Предлагается два варианта проекта учебного самолета: первый вариант - с крылом обратной стреловидности; второй - с крылом прямой стреловидности. Учебный самолет с крылом обратной стреловидности Общий вид и компоновочная схема УС выполнен по нормальной аэродинамической схеме. Нормальная аэродинамическая схема в наибольшей степени удовлетворяет комплексу требований, предъявляемых к пилотируемым летательным аппаратам по устойчивости, управляемости, безопасности полёта и другим летнотехническим характеристикам. Интегральная компоновка планера УС обеспечивает уменьшение аэродинамического сопротивления. Для обеспечения потребной продольной статической устойчивости и управляемости УС оснащен крылом обратной стреловидности (КОС). КОС обеспечивает повышение аэродинамических и летно-технических характеристик УС, среди которых: • маневренность на больших углах атаки; • взлетно-посадочные характеристики; • более простое обеспечение различных компоновочных решений, так как центроплан находится позади центра масс самолета. Стреловидное горизонтальное оперение (ГО) расположено в хвостовой части фюзеляжа. Вертикальное оперение (ВО) двухкилевое. Кили расположены под углом к вертикальной плоскости симметрии фюзеляжа, что позволяет вывести их из аэродинамической тени фюзеляжа на больших углах атаки. Для проектируемого летательного аппарата целесообразно применение трехопорной схемы шасси с носовой опорой. Такая схема шасси обеспечивает устойчивое движение самолёта по аэродрому; отсутствие воздействия струи газов, выходящих из двигателя, на поверхность аэродрома при стоянке и движении самолёта; возможность получения взлётного и посадочного положения самолёта без задевания элементами планера за поверхность аэродрома. Кроме того, выбранная схема шасси облегчает пилотирование самолёта на этапах взлёта и посадки, предотвращая капотирование самолёта, что наиболее актуально для учебного самолёта. Учебный самолёт предлагается оснастить двумя газотурбинными двигателями с достаточной тягой для данного типа летательного аппарата. Общий вид проектируемого самолета изображен на рис. 6, схема размещения нагрузки на внешних подвесках - на рис. 7. В процессе проектирования самолёта в качестве КСС фюзеляжа была выбрана балочно-стрингерная схема. Это самый легкий вариант из балочных КСС, обеспечивающий достаточную прочность и жесткость конструкции фюзеляжа при наименьших затратах массы. Поперечный силовой набор состоит из 28 шпангоутов, из них 13 - силовых. ГО имеет лонжеронное КСС и включает в себя стабилизатор и руль высоты. Стабилизатор выполнен по двухлонжеронной схеме. Лонжероны расположены на 25 и 65% хорд стабилизатора. Поперечный силовой набор стабилизатора состоит из девяти нервюр, пять из которых - силовые. ВО состоит из киля и руля направления. Киль стреловидный, двухлонжеронной конструкции. Передний лонжерон расположен на 20% хорд киля, задний - на 65%. Передний лонжерон крепится к шпангоуту №23 фюзеляжа, а задний - к шпангоуту №26. Поперечный силовой набор киля состоит из десяти нервюр, шесть из которых силовые. Схема шасси - трёхопорная с передней опорой. Трёхопорное шасси с передней стойкой наиболее удачно решает вопросы безопасности при посадке самолёта. В качестве конструктивно-силовой схемы крыла выбрана лонжеронная схема. Лонжероны расположены на 20, 42 и 65% хорд крыла. На каждой консоли крыла расположены четыре подвески для контейнеров с полезной нагрузкой. Из условий обеспечения потребной тяговооруженности выбран двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-322. Оснащение модифицированного АИ-322 поворотным соплом позволит увеличить маневренные характеристики УС. Двухвальный двухкаскадный двигатель АИ-322 (рис. 8) состоит из двухступенчатого осевого компрессора низкого давления, восьмиступенчатого компрессора высокого давления, кольцевой камеры сгорания с 16 форсунками, одноступенчатой охлаждаемой (статор) турбины высокого давления, одноступенчатой турбины низкого давления. Фрагмент чертежа конструктивно-силовой схемы показан на рис. 9, мастер- геометрия проектируемого самолета - на рис. 10. Учебный самолет с крылом прямой стреловидности Согласно представленной концепции была разработана схема учебного самолета с крылом прямой стреловидности, мастер-геометрия и фрагмент чертежа общего которого показаны на рис.11 и 12. Применение крыла прямой стреловидности позволит увеличить критические скорости дивергенции по сравнению с крылом обратной стреловидности. Уменьшение удельной нагрузки на крыло даст возможность повысить маневренность проектируемого самолета и улучшение его взлетно-посадочных характеристик. Сравнение полученных характеристик проектов учебных самолетов позволяет заключить, что применение крыла прямой стреловидности малого удлинения дает возможность увеличить максимальную скорость, максимальную высоту полета, маневренность, однако при этом ухудшаются взлетно-посадочные характеристики. Выводы Разработан проект дозвукового реактивного учебного самолета. На основе анализа схем самолетов-прототипов выбрана классическая схема с горизонтальным оперением, расположенным позади крыла, двухкилевым вертикальным оперением и убирающимся трехопорным шасси с носовой стойкой. Назначены современные тактико-технические требования. Для вариантов учебного самолета с крылом прямой и обратной стреловидности рассчитана взлетная масса в трех приближениях. По рассчитанным геометрическим параметрам разработаны общие виды самолетов и мастер-геометрия. В результате сравнения двух вариантов проекта учебного самолета, для удовлетворения заданных тактико-технических требований, следует выбрать самолет с крылом прямой стреловидности малого удлинения. alex999(с)

Профіль

stailker: (Default)stailker

May 2017

M T W T F S S
1 2 34 5 67
8 91011 12 1314
15 16 17 18 19 2021
222324 2526 27 28
293031    

Заголовок

RSS Atom

Резюме сторінки

Стиль рубрики

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated May. 29th, 2017 03:20 pm
Powered by Dreamwidth Studios