stailker: (Default)
 
16 липня 2015 року Уряд Бразилії прийняв рішення щодо денонсації "Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара", в рамках якого здійснювались роботи у спільному українсько-бразильському проекті "Циклон-4". Рішення Уряду прийнято з метою збереження напрацювань, здобутих при розробленні ракети-носія та наземного комплексу "Циклон-4", а також створення сприятливих умов для розширення можливостей України на світовому ринку космічних послуг.
Текст документа:“Про затвердження плану заходів щодо розв'язання проблемних питань створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" ” № 653-р — редакція від  20.09.2017
Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 вересня 2017 р. № 653-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо розв’язання 
проблемних питань створення космічного 
ракетного комплексу “Циклон-4”

1. Затвердити план заходів щодо розв’язання проблемних питань створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, що додається.

2. Державному космічному агентству, Міністерству закордонних справ, Фонду державного майна, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній фіскальній службі забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

3. Державному космічному агентству подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України                                                     В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2017 р. № 653-р

ПЛАН
заходів щодо розв’язання проблемних питань 
створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”

1. Проаналізувати доцільність продовження дії Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво у використанні космічного простору в мирних цілях від 18 листопада 1999 р., Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія щодо захисту технологій, пов’язаних з участю України в запусках з пускового центру Алкантара, від 16 січня 2002 р. та внести на розгляд Кабінету Міністрів України обґрунтовані пропозиції.

ДКА, Мінекономрозвитку, МЗС.

2017 рік.

2. Провести інвентаризацію об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема набутої в процесі діяльності під час виконання Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія “Циклон-4” на пусковому центрі Алкантара, підписаного 21 жовтня 2003 р. у м. Бразиліа і ратифікованого Законом України від 4 лютого 2004 р. № 1429-IV (далі — Договір), у тому числі в рамках спільної діяльності після утворення бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс”.

ДКА.

2017 рік.

3. Провести інвентаризацію виготовленої в рамках державних контрактів матеріальної частини ракети-носія, виготовленого в рамках провадження спільної діяльності технологічного обладнання наземного комплексу, конструкторсько-технологічної документації і забезпечити їх зберігання на підприємствах-виробниках* до вирішення питання щодо їх подальшого використання та фінансування відповідних видатків у межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

За результатами проведеної інвентаризації до початку процедури ліквідації бінаціональноїкомпанії “Алкантара Циклон Спейс” провести аналітичну роботу з визначення механізму взаєморозрахунків між підприємствами-виробниками* за активами і пасивами.

ДКА, Мінфін.

2017 рік.

4. Вжити заходів політичного характеру, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків для українсько-бразильських відносин, що виникли у зв’язку з денонсацією Договору.

МЗС, ДКА.

2017—2018 роки.

5. Надати МЗС і Мін’юсту матеріали, що документально підтверджують втрати України у зв’язку з припиненням Федеративною Республікою Бразилія дії Договору.

ДКА, Мінфін, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

6. Визначити підстави та механізми відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок припинення та в період дії Договору, залучення міжнародної правової допомоги для захисту інтересів України, підготувати та в установленому порядку внести Кабінетові Міністрів України відповідний проект акта Кабінету Міністрів України.

ДКА, МЗС, Мін’юст.

30 листопада 2017 року.

7. Затвердити за участю бразильських представників бінаціональної компанії “АлкантараЦиклон Спейс” порядок ліквідації зазначеної компанії.

ДКА, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

8. Сприяти прийняттю на загальних зборах бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс” рішення про ліквідацію компанії та призначити ліквідатора зазначеної компанії від України.

ДКА, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

9. Взяти участь у ліквідації бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс” та здійсненні розподілу її активів з урахуванням Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія щодо захисту технологій, пов’язаних з участю України в запусках з пускового центру Алкантара, від 16 січня 2002 року. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Фонд державного майна.

2017—2018 роки.

10. Забезпечити повернення в Україну згідно із статтями 6 і 12 Договору коштів та майна, належного Україні в результаті ліквідації бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс”, транспортування та подальше зберігання переданого Україні майна та коштів. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Мінфін, Фонд державного майна.

20172018 роки.

11. Розробити директиви на переговори щодо пошуку потенційних партнерів та інвесторів для забезпечення здійснення пусків ракети-носія “Циклон-4” з території інших держав.

ДКА, МЗС.

2017 рік.

12. Провести засідання міжурядових комісій з питань співробітництва з іншими державами щодо пошуку потенційних партнерів для забезпечення здійснення пусків ракети-носія “Циклон-4” з території інших держав.

Мінекономрозвитку.

2017—2018 роки.

13. Підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо підтримки проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4” на території іншої держави із залученням іноземних інвесторів, визначення необхідних обсягів та джерел фінансування.

ДКА, МЗС, Мінфін, Мінекономрозвитку.

2017—2018 роки.

14. Підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів щодо внесення змін до Податкового та Митного кодексів України в частині норм щодо обмеження строку дії заходів з підтримки суб’єктів космічної діяльності строком дії пункту 4 статті 17 Договору, але не пізніше 1 січня 2023 р., та поширення дії цих норм (у частині виконання робіт у рамках створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”) на тих суб’єктів космічної діяльності — резидентів України, що користувалися цими нормами станом на 16 липня 2016 року.

ДКА, Мінфін, Мінекономрозвитку, ДФС.

2017—2018 роки.

15. Вжити заходів до наземного експериментального відпрацювання ракети-носія “Циклон-4” в повному обсязі та виготовлення дослідного зразка ракети-носія для льотних випробувань. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Мінфін.

2017—2018 роки.

__________

* Державні підприємства “Конструкторське бюро “Південне” імені М. К. Янгеля” (м. Дніпро), “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” (м. Дніпро), “Харківський завод транспортного устаткування”, “Стивідорна компанія “Ольвія” (м. Миколаїв), казенне підприємство спеціального приладобудування “Арсенал” (м. Київ), публічні акціонерні товариства “Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС” (м. Харків), “АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань” (м. Харків), “Дніпроважмаш” (м. Дніпро), “Азовзагальмаш” (м. Маріуполь Донецької області), “Науково-виробниче підприємство “АНТЕКС-Автоматика” (м. Сєвєродонецьк Луганської області), ТОВ “Продмаш” (м. Мелітополь Запорізької області), об’єднання підприємств “Електротехнічна корпорація “ЕлКор” (м. Харків).

stailker: (Default)На підприємстві ведеться постійна інтеграція процесів системи управління якістю до міжнародних стандартів сертифікації ISO. Протягом другого кварталу проведено технічний нагляд за сертифікаційною системою управління якістю ПІВДЕНМАШу при виробництві, експлуатації РКТ "Харківським ПДЗ-ДКАУ". Результати позитивні.

Триває виготовлення ракетно-космічної техніки згідно з раніше укладеними контрактами:

- виробництво конструкції першої ступені ракети-носія "Антарес";
- роботи за проектом "Циклон-4";
- виготовлення рідинного ракетного двигуна четвертої ступені для європейської ракети-носія "Вега";
- здійснення виробництва рідинних ракетних двигунів РД-809К, РД-815;
- виробництво агрегатів шасі для літаків Ан-148.


В рамках проекту "Вега" виготовлені та готові до відправки замовнику два рідинних ракетних двигуна РД-843.

Read more... )
stailker: (Default)
России до сих пор не удалось найти замену уникальным деталям и компонентам ракет, производимым украинскими предприятиями. Об этом советник президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин написал в статье для "Зеркала недели".

"Кстати говоря, и украинские санкции (по части разрыва сотрудничества в сфере ВПК) столь же тяжело даются России. По данным SIPRI, России до сих пор так и не удалось наладить у себя производство как минимум 185 уникальных деталей и компонентов, производимых украинскими предприятиями", - написал Горбулин.

Он процитировал эксперта Шведского оборонного исследовательского агентства (FOI) Томаса Малмлофа, по словам которого, "по самым осторожным оценкам, почти 30% компонентов, поставляемых украинским ВПК, являются уникальными, и пока Россия не смогла найти им замену".

Однако, по данным самого Горбулина, речь идет о вполне конкретном 51 проценте всех российских межконтинентальных баллистических ракет, несущих 82 процента всех ядерных боеголовок, находящихся на вооружении ВС РФ.

"Южмаш", харьковский "Хартрон", "Космотранс", киевские "Арсенал" и "Артем", запорожский "Мотор Сич" — это системы поиска и наведения российских ракет класса "воздух—воздух", комплексы наведения для бомбометания МиГ и Су, почти вся гидравлика российских ВВС, двигатели для всех российских боевых вертолетов и многое другое", - отметил советник президента Украины.
stailker: (Default)
 Киеву следует доказать свою порядочность, несмотря на возможные имиджевые потери.

 

 
Украина заинтересована в расследовании обстоятельств получения Пхеньяном ракетных технологий© 163gorod.ru

В ответ на резонансную публикацию The New York Times МИД Украины должен инициировать международное расследование обстоятельств развития ракетно-космической программы Северной Кореи, считает директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины и  экс-гендиректор Национального космического агентства Украины Владимир Горбулин.

Соответствующее заявление директор сделал в ходе брифинга во вторник. По его мнению, сложившаяся ситуация наносит ущерб Украине.

"В данной ситуации Министерству иностранных дел надо бы предложить мировому сообществу, (а в первую очередь Соединенным Штатам), провести исследование как у нас в Украине, так и, в целом, наверное, во всем мире: каким образом Северная Корея смогла развить свою ракетно-космическую программу. Есть ли здесь какие-то китайские корни или нет? Есть ли здесь российские корни, или нет? А эти две страны поддерживали и поддерживают тесные отношения с КНДР. Каким образом (возможно это, или невозможно) – строятся взаимоотношения между Северной Кореей и Ираном?" - заявил Горбулин.

stailker: (Default)
 Україна розробляє проект ракети-носія та програмне забезпечення ракетного двигуна для Республіки Корея, а не для КНДР.

Згідно інформації, що розміщена на міжнародному порталі експортно-імпортних операцій ImportGenius, у червні 2017 року Україна продала Південній Кореї програмне забезпечення для розрахунку теплопередачі в камері згорання рідинного двигуна ракети-носія космічного призначення. А у листопаді 2016 року – українці продали корейцям ескізний проект верхньої ступені “ракети носія”, – повідомляє Еспресо.

Відповідні контракт південнокорейська компанія Hanwha Corporation уклала з українським зовнішньоторговим ДП “Спецтехноекспорт”. Остання входить у структуру концерну “Укробронпром”.

 

stailker: (Default)

Компания S7 "Космические транспортные системы" планирует запускать ракеты "Зенит" с плавучего космодрома "Морской старт" до 2023 года.

"Ведутся работы по выведению комплекса из консервации и возобновлению пусковой деятельности с использованием ракет-носителей "Зенит" в текущей конфигурации до 2023 года", — говорится на сайте компании.
Кроме того, S7 планирует закрыть сделку по приобретению плавучего космодрома в начале осени 2017 года.
В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса "Морской старт". Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. В планах компании — совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.
Единственная ракета, адаптированная под пуски с плавучего космодрома — носители семейства "Зенит", изготавливаемые на украинском предприятии "Южмаш". В составе ракет используются российские двигатели РД-171 производства НПО "Энергомаш". Их поставки прекратились после обострения российско-украинских отношений в 2014 году. Последний "Зенит" с "Морского старта" был произведен в 2014 году.
"Южмаш" сообщал ранее, что между предприятием и S7 Sea Launch Limited был заключен контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей "Зенит" для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт".
stailker: (Default)
 


15 серпня 2017 року в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» відбувся брифінг на тему «Щодо поширення інформації про поставки ракетних двигунів до КНДР», в якому прийняли участь в.о. Голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко та в.о. Голови Державної служби експортного контролю України Ігор Савула.

Нагадаємо, що підставою для проведення даного заходу стала стаття в американській газеті The New York Times, в якій стверджувалось з посиланням на старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Майкла Елемана та секретні оцінки американських спецслужб, що успіх Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети став можливим завдяки закупівлям потужних ракетних двигунів з так званого чорного ринку, ймовірно, від українського заводу "Південмаш", який історично пов'язаний з російською ракетною програмою.

Згодом секретар РНБО Олександр Турчинов спростував це повідомлення, наголосивши, що Україна завжди дотримується всіх взятих на себе міжнародних зобов'язань, тому підприємства українського оборонного та авіакосмічного комплексу не постачали зброю та військові технології до Північної Кореї.

У державному підприємстві "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" заявили, що не постачали до Росії ні ракети, ні їхні деталі, у тому числі ракетні двигуни, а також не мають жодного зв’язку з ракетними програмами Північної Кореї. ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля на своєму сайті також спростувало цю інформацію.

Під час брифінгу в.о. голови Державного космічного агентства Юрій Радченко ще раз озвучив офіційну позицію ДКА про те, що твердження щодо можливості поставок Україною двигунів до ракет у Північну Корею є безпідставними.

«Необхідно сказати про те, що такі двигуни випускались в Україні до 2001 року заводом «Південмаш» за документацією підприємства «Енергомаш» (місто Москва). Двигуни активно використовувались у двох проектах - «Циклон-2» і «Циклон-3». Ці ракети виготовлялись на «Південмаші» в інтересах Російської Федерації. Було виготовлено в цілому 101 ракету «Циклон-3» і 122 ракети «Циклон-2», всі пуски пройшли успішно. Самостійно жодних поставок двигунів Україна не здійснювала за увесь час незалежності, тобто українське підприємство «Південмаш» і супроводжуюче його КБ «Південне». Тому твердження пана Елемана (старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) є абсолютно безпідставним», - зазначив Юрій Радченко. При цьому він уточнив, що Україна постачала двигуни лише у складі ракет (у комплектах було чотири двигуни). Інших варіантів поставки не було.

За часи незалежності Державна служба експортного контролю України не надавала жодних дозвільних документів на поставки до Північної Кореї комплектуючих до ракет, про які йшла мова у статті американської газети The New York Times (NYT). Про це заявив в.о. голови Служби Ігор Савула. "За період незалежності України Служба не надавала дозвільних документів на поставки вказаних у статті товарів до Кореї", - зазначив він.

Також під час брифінгу слово для виступу взяв академік Національної академії наук України, радник Президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Павлович Горбулін.


https://www.youtube.com/watch?v=ijwVeeyz5-E
stailker: (Default)
 

Анатомия вброса: как Украину пытались сделать главным поставщиком КНДР


Вчера, 14 августа, одновременно вышел отчёт Международного института стратегических исследований (IISS, не путать с ISIS) — «Секрет успеха корейской программы межконтинентальных ракет» и статья The New York Times, основанная на данных этого же отчёта и содержащая комментарии его автора, Майкла Эллемана — «Успех северокорейских ракет связан с украинским заводом, говорят исследователи». В них приводится сенсационный вывод: вероятно, за то, что КНДР теперь угрожает ракетами территории США, спасибо следует сказать «Южмашу» и КБ «Южное».

Зато мы делаем ракеты

Межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-14. Северная Корея

Чем же обоснованно данное утверждение?

Read more... )

The Guardian, звіт IISS: двигуни до ракет КНДР могла постачати й Московія;

китайський фахівець: скоріш за все двигуни зроблено в самій КНДР pic.twitter.com/cy90q8NXd9

Автор звіту IISS: я не говорив і не писав, що Україна причетна до постачання двигунів в КНДР

Ну що, NYT та "укроЗМІ", скуштували прутня ⁉️pic.twitter.com/8ldaFZuIpX

View image on TwitterView image on Twitter
 
 

Как жаль, что его Twitter читает тысяча человек, а The New York Times — миллионы, правда?

Хуже того, в перепечатках добавилась и третья нота. Следим за руками.

В статье The New York Times есть такой абзац:

«Подробный анализ господина Эллемана публично подтверждает то, о чём сотрудники разведки уже некоторое время говорят приватно: новые ракеты базируются на технологии настолько сложной, что для КНДР было бы невозможным перестроиться столь быстро. Они, судя по всему, впервые задействовали новые двигатели в сентябре, что означает, что у них ушло лишь 10 месяцев на переход от начальных вех (создания оружия) до запуска МБР. Слишком короткое время — если они не покупали разработки, "железо" и специалистов на чёрном рынке».

Таким образом, согласно версии NYT, американские спецслужбы подозревали, что КНДР купила детали оружия на чёрном рынке.

А вот как это подаёт Newsweek со ссылкой на The New York Times. Снимите кольцо с ведущей руки во избежание травмы фейспалмом.

«Данная компания (КБ "Южное") имеет фабрику в городе Днипро (Украина), расположенном в той части страны, которая пыталась отделиться и присоединиться к России в процессе военного конфликта. Американские разведывательные ведомства верят, что советские ракеты в КНДР были, скорее всего, сделаны там, в тяжёлые для государственного предприятия дни, сообщает The New York Times».

Зато мы делаем ракеты

Конструкторское бюро «Южное». Днипро (Украина)

Чемпионат фантазёров стремительно обогащается новыми рекордами, версия — новыми деталями. Ещё пара таких перепечаток — и окажется, что Турчинов лично подарил Ким Чен Ыну ракетный двигатель в знак советско-корейской дружбы.

Его жена звалась Татьяна…

Если у автора этих строк ещё были остаточные иллюзии относительно западной журналистики, то этот конкретный разбор их уничтожил до молекул. Автор статьи в The New York Times Вильям Броад — дважды лауреат Пулитцеровской премии. Что не помешало ему написать материал, носящий в лучшем случае признаки крайней небрежности, в худшем — открытого заказа.

Довольно быстро вскрылись и детали биографии ракетного эксперта Майкла Эллемана. Оказывается, он работал в РФ, женат на россиянке Татьяне, воспитывает сына Никиту и собаку Sobaka, а также любит клюкнуть водочки «Путинка». Не то чтобы это доказывало его предвзятость, но сомнения всё же вызывает.

Кому выгодно?

Это не первый раз, когда Украина сталкивается с подобными обвинениями.

В 2002 году произошёл «кольчужный скандал», приведший к эффективной, хоть и недолгой, международной изоляции Украины. В результате поставки Украиной оружия в подсанкционный Ирак не были доказаны.

В 2009-м разразился скандал после захвата сомалийскими пиратами судна «Фаина», перевозившего украинские танки для Кении. Звучали обвинения, что танки на самом деле предназначены для находящегося под санкциями Южного Судана. Тогда же эти обвинения были подхвачены рядом депутатов украинского парламента — на что не пойдёшь ради критики власти? Автор этих строк, работавший в то время международным обозревателем «Газеты 24», тогда был среди тех немногих, кто вообще удосужился проверить — а есть ли санкции? Не было. Гражданская война в Южном Судане завершилась за четыре года до захвата пиратами «Фаины» и регион на всех парах шёл к официальному провозглашению независимости, которое состоялось в 2011 году. Санкции в отношении Судана, действительно, были… но не Южного, а его недавнего противника — просто Судана, и связаны были исключительно с оружием, которое могло бы попасть в другую его мятежную территорию — Дарфур. Таким образом, даже если бы Украина прямо поставляла танки Южному Судану, привлечь бы её было бы просто не за что. Однако кто там разбирается в тех Суданах, когда можно вжарить по Ющенко?

Кажется, сейчас у нас третий акт Марлезонского балета.

Обвинение Украины всплыло очень вовремя. Даже если в итоге выяснится, что это была трагическая ошибка и случайное совпадение, это огромный подарок российской информационной войне против нашей страны. В лучшем случае Украина выходит failed state-ом, из которого можно вывозить даже запчасти к межконтинентальным ракетам. В худшем — прямым злокозненным врагом США. И это как раз в тот момент, когда во взаимоотношениях между Украиной и США наступил перелом, и речь о предоставлении нашей стране летальных вооружений зашла уже на всех уровнях, причём не в формулировках «да или нет?», а в формулировке «когда?».

При этом заметим, как удачно были расставлены акценты. Если двигатели, установленные на Hwasong-14, действительно представляют собой доработку РД-250, какая версия кажется вам более вероятной:

– двигатели были взяты со складов «Энергомаша», доработаны по заказу российского правительства и переправлены в КНДР спецслужбами с тем, чтобы создать новую точку напряжения для США, отвлекая его внимание и ресурсы от конфликта на Донбассе?

– двигатели были вывезены со складов «Южмаша» через линию разграничения, незаметно переправлены через всю территорию России и поставлены в КНДР, где их доработали украинские же специалисты, выехавшие в Северную Корею от безденежья?

Зато мы делаем ракеты

Машиностроительный холдинг «Энергомаш». Россия

Ну, как бы то ни было, международной общественности уже была представлена вторая версия. И максимально громко.

А то вдруг она сама додумается до первой.

Виктор Трегубов

stailker: (Default)
 

Возможна утечка ракетных технологий с Украины

«Независимая газета» в публикации http://www.ng.ru/editorial/2014-04-02/2_red.html говорит, что сворачивание сотрудничества с Россией грозит Украине утечкой ракетных технологий.

 

Ракета «Воевода» (по западной классификации — SS-18 «Сатана»).

 

После звонка президента РФ Владимира Путина президенту США Бараку Обаме глава Госдепа Джон Керри развернул самолет, чтобы в посольстве России в Париже встретиться с Сергеем Лавровым. Беседа за закрытыми дверями продолжалась четыре часа. Чем могла быть вызвана столь резкая реакция американской стороны? Вряд ли речь шла только о стабилизации обстановки в Украине... Вполне возможно, президента США информировали о грядущем нарушении Киевом режима нераспространения ракетных технологий. А это – прямая угроза безопасности США.

Республика Украина получила в наследство от Советского Союза мощный оборонно-промышленный комплекс, включая производство ракетно-космической техники. Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля» в Днепропетровске – крупный разработчик межконтинентальных баллистических ракет.

Сконструированная здесь ракета РС-36М УТТХ, по кодировке НАТО – SS-18 Satan («Сатана»), до сих пор находится на вооружении Ракетных войск стратегического назначения России. Украинские специалисты осуществляют авторский надзор, продлевая ресурс «Сатаны» – самой мощной баллистической ракеты в мире.

Ее производство давно прекращено, но конструкторская документация по-прежнему находится в КБ «Южное». Как и документация на еще одну межконтинентальную ракету – SS-24 (Scalpel), у нас известную как РТ-23 УТТХ «Молодец». Это ракета для боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК). По Договору СНВ-2 сами комплексы были сняты с вооружения и уничтожены.

Весь ОПК Украины завязан на российские заказы. Но 29 марта врио гендиректора концерна «Укроборонпром» Юрий Терещенко объявил о прекращении поставок оружия и военной техники в Россию. Опять же и.о. премьер-министра Украины Арсений Яценюк заявил одному из телеканалов, что планируется переоснащение ОПК за счет сотрудничества с Западом. А пока предприятия будут модернизироваться, «придется попользоваться чужими образцами». Хотя после закупок надобность в собственном вооружении скорее всего отпадет.

Без российских заказов ОПК Украины обречен на скорое банкротство. И тогда появятся зарубежные покупатели, если уже не появились. В первую очередь это Израиль и Китай, особо заинтересованные в ракетных технологиях.

Израиль сквозь пальцы смотрит на антисемитизм ультраправых членов временного киевского правительства и боевиков «Правого сектора». Болезненно реагируя на проявления неонацизма в Европе, руководство Израиля не обратило внимания на избиение в Киеве главы еврейской организации раввина Коэна и известного музыканта Яна Табачника, на поджоги синагог и антисемитские надписи. Зато приняло на лечение «героев майдана». Видимо, есть очень большой интерес к Украине. Точнее, всего к одному реально существующему ресурсу – ракетным технологиям.

Не стремится испортить отношения с киевскими узурпаторами и Пекин. Китай уклонился от оценки воссоединения Крыма с Россией. Ему тоже необходимо сохранить добрые отношения с Киевом, кто бы там ни был у власти. А то, что китайцы не жалеют денег на чувствительные технологии, весь мир знает.

К чему может привести банкротство предприятий украинского ОПК? Во-первых, к приватизации. Целиком или частями их начнут распродавать. Можно купить завод или КБ вместе с архивами. Во-вторых, документы могут продать сами сотрудники предприятия, в первую очередь руководители. В-третьих, можно подписать заманчивые контракты с ведущими конструкторами, вывезти их из страны и восстановить ключевую документацию. И, наконец, в-четвертых, киевское временное руководство ради большого льготного кредита КНР само может поднести технологии на блюдечке.

При такой перспективе Бараку Обаме точно не до Крыма. Он уже не требует вернуть полуостров Украине. Обзаведись, скажем, Пекин «Сатаной» и БЖРК, лидерство США в мире окажется под большим вопросом.

stailker: (Default)
 
Украина продала документацию на МБР "Копье-Р"

Read more... )
Он добавил, что в том случае, если факт продажи подтвердится, "это вряд ли станет приятной новостью для США".

По данным из открытых источников, разработка ПГРК "Копье" велась в КБ "Южное" в 1985 году как альтернатива аналогичному по характеристикам ракетному комплексу "Курьер", твердотопливную малогабаритную ракету которого предполагалось размещать в транспортно-пусковом контейнере, внешне напоминающем автомобильный рефрижератор.

Длина МБР "Копье" - около 13 метров, диаметр - 1,15 метра, стартовая масса - около 11 тонн, масса забрасываемой полезной нагрузки - 200 кг, боевое оснащение - моноблочная головная часть с термоядерным зарядом, максимальная дальность стрельбы - межконтинентальная.

Главное достоинство ПГРК "Копье" - возможность длительного несения боевого дежурства на полевых позициях, что обеспечивало его неуязвимость.


KOp

Kop2

Проектное изображение пусковой установки на шасси автомобиля МАЗ-543 и малогабаритной жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты разрабатывавшегося в КБ "Южное" в 1985 году подвижного грунтового ракетного комплекса "Копье-Р" (с) КБ "Южное" (via novosti-kosmonavtiki.ru )


http://bmpd.livejournal.com/1134966.html
stailker: (Default)
Завод "Южмаш" опроверг публикацию The New York Times, в которой говорится о возможных поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.


"Предположение авторов публикации и процитированного ими "эксперта" касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности. "Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения", - отмечается в опровержении.

"Южмаш" настаивает, что полностью соблюдает требования Режима контроля за ракетными технологиями, который запрещает поставки компонентов доставки оружия массового поражения в страны, не являющиеся участниками РКРТ.

Также предприятие подчеркивает, что не поставляет в Россию ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели, поэтому никак не может быть "основным производителем ракет для РФ".

"Южмаш" выражает искреннее сожаление по поводу опубликованной The New York Times статьи провокационного характера, основанной на некомпетентном "экспертном" мнении. Огорчительной также является позиция ряда украинских СМИ, допустивших распространение дискредитирующих "Южмаш" и Украину фантазий без попыток уточнить информацию непосредственно на предприятии", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n451629
stailker: (Default)
 У ракет КНДР украинские двигатели
Основной
colonelcassad


Внезапно всплыл украинский след в северо-корейской ракетно-ядерной программе.

Последние успехи северокорейской ракетной программы – в частности, создание межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой, способной угрожать основной территории США, – обусловлены тайной закупкой мощных ракетных двигателей на Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на новый доклад Международного института стратегических исследований (IISS) и данные спецслужб.

«Это проливает свет на то, каким образом КНДР смогла обеспечить такой прогресс ракетной программы после серии тяжелых аварий, часть которых, вероятно, была вызвана саботажем цепочек поставок ключевых материалов со стороны США и кибератаками. За последние два года Северная Корея переработала конструкцию своих ракет и сменила поставщиков», – пишет NYT. Газета отмечает, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон упоминали Китай и Россию в качестве «экономических пособников» успешного запуска северокорейской МБР месяц назад, но ни разу – Украину.
Экспертам удалось установить по недавним фото осмотра ракеты Hwasong-14 лидером КНДР Ким Чен Ыном, что ее двигатели – это двигатели Р-250 советской тяжелой МБР Р-36 (SS-9 по классификации НАТО). На фото явно просматривается характерное сопло главного двигателя Р-250 и четыре качающихся рулевых двигателя, полностью повторяющих схему Р-36.

Эти ракеты и двигатели для нее делали на днепропетровском «Южмаше». Именно украинское предприятие, лишившееся российских заказов после свержения президента Виктора Януковича в 2014 г., и отправило двигатели в КНДР, заключили эксперты. «Вероятно, эти двигатели переправлены с Украины контрабандой, – сказал NYT эксперт IISS Майкл Эллеман. – Самый большой вопрос в том, сколько этих двигателей и помогают ли украинцы КНДР сейчас. Лично я очень обеспокоен этим».

Шесть лет назад северокорейские шпионы уже пытались похитить ракетные секреты с «Южмаша», но были пойманы. Не исключено, что вторая попытка – «в хаосе постреволюционной Украины» – была успешной. В любом случае от первого огневого испытания двигателя до запуска оснащенной им МБР Hwasong прошло всего 10 месяцев – это совершенно невозможно, если двигатель создан с нуля, пишут эксперты.
«Южмаш» неоднократно отвергал подобные обвинения. На сайте предприятия говорится, что оно не делится технологиями ни с Китаем, ни с кем бы то ни было. «Любая передача технологий другим странам для организации производства ракетно-космической техники является, с точки зрения "Южмаша", нецелесообразной, так как объективно сужает рыночные перспективы Украины как производителя», – пишет завод. «Американские спецслужбы не верят этим словам, – пишет NYT. – Однако нет и свидетельств, что администрация президента Украины Петра Порошенко контролирует или хотя бы знает о происходящем на предприятии


https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/14/729259-ukraina-pomogla-kndr - цинк
https://www.nytimes.com/2017/08/14/world/asia/north-korea-missiles-ukraine-factory.html - оригинальная публикация на английском языке
http://www.iiss.org/en/iiss%20voices/blogsections/iiss-voices-2017-adeb/august-2b48/north-korea-icbm-success-3abb - исследование IISS на английском языке

PS. Стоит напомнить, что в свое время, информация о поставках "Кольчуг" с Украины в Ирак http://www.compromat.ru/page_25947.htm, была использована для дискредитации Кучмы. Причем. как и сейчас, информация исходила от США.
Это уже не первое обвинение режима Порошенко со стороны США за последнее время - несколько ранее Трамп прямо обвинял Киев в том, что он поддерживал Клинтон на выборах в США и по всей видимости, несмотря на все платные фотосессии с Трампом, текущая администрация Белого Дома совершенно не в восторге от кадрового состава киевской хунты, которая досталаясь Трампу в наследство от администрации Обамы. Если под этими обвинениями есть фактическая подоплека, то эта история может получить не только информационные, но и иные последствия, в том числе и санкционного характера, так как такие поставки слишком уж сильно противоречат санкционной политике США в отношении КНДР.  По дальнейшему развитию этой темы в американских медиа можно будет понять - разовый ли это информационный вброс или тут планируется более системная и долговременная кампания.
stailker: (Default)
  Ракетно-космическая корпорация "Энергия" определена головным разработчиком новой росийской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации. Об этом пишет ТАСС.


"Работы ведутся в соответствии с распоряжением правительства РФ, где РКК "Энергия" определена головным разработчиком космического ракетного комплекса", - говорится в сообщении.

 
stailker: (Default)
 
 
 

Рыночная стоимость SpaceX, возглавляемой американским предпринимателем Илоном Маском, достигла 21 миллиарда долларов (в 2015-м было 11 миллиардов). Если два года назад на SpaceX приходилось примерно 15 процентов коммерческих пусков на мировом рынке, то в 2016-м — 30 процентов. О причинах успеха и ближайших планах молодой компании рассказывает «Лента.ру».

Read more... )
Илон Маск
Фото: Taylor Hill / Getty Images

Причем SpaceX теснит конкурентов не только на международном рынке, но и внутреннем. В мае 2017 года компания впервые вывела (в интересах Национального разведывательного управления США) на геопереходную орбиту военный спутник, лишив монополии на такие старты ULA (United Launch Alliance), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, выпускающее носители Atlas V и Delta IV.

 

Пуск Falcon 9 примерно в два раза дешевле, чем Atlas V, и в три-четыре — чем Delta IV (ценники сильно варьируются в зависимости от заказчика и модификации ракеты). SpaceX, в отличие от ULA, не требует прямой государственной поддержки производства своих ракет (в случае малого числа заказов или их полного отсутствия). Ценовая политика ULA привела к тому, что в 2009-2012 годы США не произвели ни одного коммерческого пуска на геопереходную орбиту. SpaceX вернула страну на перспективный рынок.


«SpaceX вернул этот многомиллиардный рынок Соединенным Штатам», — констатировал Хьюз. Также старший вице-президент SpaceX сообщил, что компания завершила 2013 год с 10 процентами рынка (у России — 60 процентов, ЕС — 20), а в текущем 2017-м ее доля достигнет 45 процентов (у ЕС останется около 40 процентов, а у России — всего 15). Планы на следующий год — 60 процентов мирового рынка коммерческих пусков (у ЕС — 30 процентов, у России — менее 10).В Вашингтоне, несмотря на сильное лобби в администрации Дональда Трампа Boeing, Lockheed Martin и других аэрокосмических компаний, прекрасно понимают сложившуюся ситуацию. «До появления SpaceX с ракетой-носителем Falcon 9 рынок запусков коммерческих космических аппаратов фактически принадлежал Франции и России: ни одна американская компания не отправила ни одну коммерческую миссию на геопереходную орбиту с 2009 года», — отметил недавно старший вице-президент SpaceX Тим Хьюз на слушаниях в подкомитете сената США.

Министр ВВС США Хизер Уилсон в июне 2017 года на заседании комитета сената по вооруженным силам отмечала, что SpaceX обеспечивает «гарантированный доступ в космос по чрезвычайно конкурентной цене». Ранее стало известно, что военные доверили SpaceX пятый запуск секретного мини-шаттла Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV). Старт состоится на ракете Falcon 9 в августе 2017 года. В Пентагоне полагают, что запуск Boeing X-37 на новом носителе предоставляет «дополнительные возможности» — все предыдущие четыре запуска Boeing X-37 производились на ракете Atlas V.

Кроме грузовиков Dragon, к МКС должен полететь пилотируемый корабль Dragon 2. Согласно недавно опубликованному отчету НАСА, в SpaceX намерены уложиться в срок: Dragon 2 стартует в феврале 2018 года в беспилотном режиме, а летом — уже с астронавтами. «В следующем году мы уделим особое внимание кораблю Dragon 2», — сообщил Маск на конференции НАСА по перспективам исследований на борту МКС. Именно в НАСА первыми поверили в SpaceX, и компания получила доступ к значительным финансовым ресурсам.SpaceX не была бы сама собой, если бы ее интересовал только коммерческий космос. В июне 2017-го компания впервые запустила к МКС ранее использованную (в сентябре-октябре 2014 года) герметичную спускаемую капсулу корабля Dragon. Миссия завершилась успешно, в июле капсулу снова удалось сохранить, вопрос о ее третьем применении решается. В дальнейшем к МКС в рамках контракта с НАСА SpaceX планирует отправлять только уже ранее использованные Dragon — в данный момент единственные многоразовые космические грузовики на планете.

В SpaceX отказались от использования для посадки Dragon 2 двигателей SuperDraco. Их планируется задействовать только для аварийного торможения. Маск объяснил это решение сложностью сертификации НАСА, которую должен пройти пилотируемый корабль. Приземление Dragon 2 предполагается осуществлять с помощью парашютов. Но в Dragon 2 заложены возможности для модернизации, чем при необходимости в SpaceX и займутся.

Издание Space News отмечает, что это может сказаться на планах компании по отправке в 2020 году на Марс корабля Red Dragon, усовершенствованной версии Dragon 2. Вероятно, система посадки Red Dragon изменится. Глава SpaceX не исключает, что через три-четыре года сам посетит МКС. Тогда американские астронавты будут летать на Dragon 2. Кроме того, бизнесмен сообщил, что у SpaceX уже есть два туриста, желающих облететь Луну.

В 2017 году должна стартовать сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, способная выводить на низкую околоземную орбиту 63,8 тонны полезной нагрузки. Пока в приоритеты компании Falcon Heavy не входит. Маск не исключает, что ее первый пуск будет неудачным. Трудность в необходимости синхронной работы 27 двигателей. «Там много чего может пойти не так», — предупреждает Маск.


Маск пообещал, что в сентябре 2017 года он расскажет о планах относительно системы ITS (Interplanetary Transport System), предназначенной для колонизации Марса и презентованной год назад. Бизнесмен отметил, что он представит альтернативную версию проекта ITS с более дешевой ракетой. Не исключено, что в SpaceX больше внимания уделят Луне, а не Марсу, что в значительной степени связано с пока еще неопределенными планами НАСА.После двух серьезных аварий в 2015 и 2016 годах компания восстановила свою репутацию, о чем свидетельствуют рекордные показатели запусков в 2017 году. Планы SpaceX быстро меняются, как правило, в большинстве проектов возникают задержки, однако ретроспективный взгляд показывает, что в целом компания успешно работает по выбранным направлениям. Разобравшись с Falcon 9 Block 5, основным источником дохода компании в ближайшее время, и пилотируемым Dragon 2, главным обязательством перед НАСА, в SpaceX наверняка переключатся на Falcon Heavy и активизируют работу по миссиям в дальний космос.

 
stailker: (Default)
 В последнем номере журнала «Air&Cosmos» опубликовано интервью Nicolas Pillet с исполняющим обязанности генерального директора ГП «КБ «Южное» (Днепропетровск, Украина) Михаилом Бондарем. Наш блог приводит его текст.

С июня российская компания S7 Sea Launch заказала у Украины 12 ракет-носителей «Зенит-2», тем самым возродив эту программу, которая считалась почти завершенной. Можно предположить, что это отличная новость для вашей компании?

Да, конечно. Программа Sea Launch была приостановлена в 2014 году по причинам, далеко лежащим от техники. Контракт, о котором вы упомянули, был подписан с заводом «Южмаш», а форма участия в нем КБ «Южное» еще находится в стадии переговоров.


Южмаш

Исполняющий обязанности генерального директора ГП «КБ «Южное» Михаил Бондарь (с) Nicolas Pillet / Air&Cosmos
 
Read more... )Ракеты-носители «Зенит» выпускаются под общим управлением украинской стороны, но в них имеется много важных комплектующих из России, например, двигатель первой ступени или система управления. Будет ли это создавать проблемы с учетом политической ситуации?

Нет, проблем не будет. Это мир космоса, и Украина, как многие космические державы частично зависит от импорта. Для нас это вызов, на который надо ответить. Мы надеемся, что этот проект завершится успешно, так как он очень важен для нас. «Зенит» является уникальной ракетой-носителем в своем классе, у него нет аналогов, и мы очень гордимся участием в этом проекте.

В настоящий момент в четвертой ступени Avum европейской ракеты-носителя Vega применяется украинский двигатель VG143. Продолжите ли вы поставки этого двигателя в Европу?

Забавно, что вы задаете этот вопрос. Буквально вчера, на этом салоне (имеется в виду авиасалон в Ле Бурже – bmpd) мы встречались с нашими европейскими партнерами для обсуждения программы Vega. Отказ от VG143 совсем не стоит на повестке дня: мы продолжим работу с Европой!

Мы уже поставили 12 двигателей в Италию, из них девять уже летало, причем успешно. На данный момент четыре дополнительных двигателя находятся в производстве и на испытаниях на заводе «Южмаш». Контракт на поставку 20 дополнительных двигателей находится на продвинутой стадии подготовки.

Насколько обещающим является проект ракеты-носителя «Циклон-4М», который был реализован с Канадой?

Да, конечно. Изначально речь шла о проекте «Циклон-4», реализованном с Бразилией. Первый летающий образец ракеты был создан, но наши бразильские партнеры решили выйти из проекта по экономическим причинам.  Для «Циклона-4М» мы практически нашли стартовую площадку и программа хорошо развивается. Это новый глоток воздуха для нас и мы очень надеемся на то, что проект завершится успехом.

Будет ли «Циклон-4М» на 100% украинским?

Ракета-носитель «Циклон-4М» будет в основном украинским, включая двигатели, которые будут работать на смеси керосина и жидкого кислорода. Очевидно, что некоторые комплектующие будут импортироваться, как всегда происходит в аэрокосмической промышленности.
stailker: (Default)
 В 2014 году счетная палата выпустила отчет об оценке стоимости програм ВВС США по запуску секретных спутников, которые запускались исключительно компанией ULA.

Из-за недостатка прозрачности в ценообразовании было трудно сопоставить ценники с предложением от SpaceX.


Правительство платит ULA фиксированную сумму, вне зависимости от того какая ракета была использована при запуске — будь то Atlas V, Delta IV, или Delta IV Heavy. Помимо этого существует контракт EELV Launch Capability (ELC), по которому ULA получает $860 миллионов долларов ежегодно, для обеспечения доступа к космосу, даже если не было запусков. Также суммарно ULA получили $5 миллиардов на другие расходы, связанные с оборудованием для поизводства ракет.


Монополия ULA закончилась, когда SpaceX начал бороться за запуски полезной нагрузки для национальной безопасности. Первый запуск был осуществлен в мае этого года, по заказу Национального Разведывательного Управления, в виде секретного спутника NROL-76. По оценке правительства, при непосредственном сравнении с ULA, стоимость запусков SpaceX значительно ниже.


Например, 14 месяцев назад ВВС США заключили контракт со SpaceX на сумму $83 миллиона для запуска спутника GPS 3, а в марте 2017 был выигран еще один контракт на запуск другого спутника GPS 3 стоимостью $96.5 миллионов. Это полная стоимость запуска, которую заплатит правительство и это не идет ни в какое сравнение с $422 миллионами за единичный пуск, которые заложены в бюджет ВВС на 2020 год.


Чем ответят конкуренты?


Далее мы рассмотрим, как поменялась и поменяется стоимость запусков у конкурентов Falcon 9, какие шаги собираются предпринять участники рынка пусковых услуг, чтобы не потерять свое место под солнцем.


Blue Origin


image
РН New Glenn. Источник: Blue Origin


Read more... )
stailker: (Default)Ан-148: "Цей лiтак ми не можемо зробити самостійно"«Цей лiтак ми не можемо зробити самостійно», - сказал премьер-министр Украины Янукович во время посещения ГП "Антонов" в далеком 2004 году, когда проходила торжественная церемония выкатки первого летного прототипа регионального пассажирского Ан-148. С тех пор власть в Киеве сменилась, но сказанные Виктором Федоровичем слова не потеряли своего значения и смысла.

Read more... )
stailker: (Default)Глава Роскосмоса Игорь Комаров рассказал, что в ближайшее время Россия не собирается копировать модель с повторным использованием ракет, а Маску будут отвечать удешевлением производства российских ракет-носителей, повышением их конкурентоспособности, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Read more... )
stailker: (Default)ТКС предназначена для оперативного и экономичного выведения пико-, нано- и микроспутников научного и народнохозяйственного назначения общей массой 20…40 кг на низкие круговые и эллиптические орбиты;

базовой орбитой космических аппаратов (КА) для расчёта энергетических параметров ТКС принята солнечно-синхронная орбита высотой 500 км;

космические аппараты выводятся на орбиту с помощью трёхступенчатой ракеты космического назначения (РКН) разработки ГП «КБ «Южное» стартовой массой 3 351 кг;

Read more... )
stailker: (Default)
В ракетно-космической корпорации "Энергия" не верят в возможность производства украинским предприятием "Южмаш" ракет-носителей для международных проектов Sea Launch ("Морской старт") и Land Launch ("Наземный старт"). Об этом пишет Интерфакс.

"Проще им полететь на метле, чем на ракете без российских двигателей", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.


Российская компания S7 Sea Launch еще в конце апреля заключила контракт с «Южмашем» на закупку 12 ракет-носителей «Зенит». Об этом на днях сообщило украинское предприятие.

— 28 апреля этого года был заключен контракт между «Южмашем» и компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку ракет-носителей серии «Зенит». В целом, контракт предусматривает изготовление 12 ракет-носителей для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт» для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов, — говорится в распространенном недавно релизе.

Read more... )
stailker: (Default)
 Николай Антонов 29 мая 

Это письмо - вопль о помощи. То, что это не пустая брехня - заявление одного из главных конструкторов, сделанное выстрелом себе в висок.

Я уже писал в блоге о сложной ситуации в Центре им. М. В. Хруничева, в продолжение истории привожу письмо сотрудников космического предприятия, в котором озвучены основные проблемы, угрожающие будущему ЦиХа
Фактически, сейчас мы стоим у точки невозврата. В России сейчас нет другого предприятия, способного производить ракеты тяжёлого класса в ближайшие 10 лет. А это и спутники на ГСО, и крупные межпланетные аппараты.
К сожалению, в отличие от научного сообщества, сотрудники космических предприятий, особенно с оборонным уклоном, не имеют возможности открыто бороться за спасение своих предприятий. И вообще это очень странно звучит. Это говорит об отсутствии у руководства страны функциональной обратной связи, что может привести к очень плачевным последствиям уже в ближайшее время.
Репост и распространение этого письма может изменить ситуацию (во всяком случае есть небольшой шанс):

«ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, отметивший в прошлом году своё столетие, находится в тяжелейшем кризисе за всю свою истории. Ни лихолетье революции, ни Великая Отечественная, ни даже 90-е, не смогли довести предприятие до того плачевного состояния, в котором оно находится сейчас.

Уже почти год (с 9-го июня 2016-го года) не летает ракета-носитель «Протон-М», резко сократилось число заказов на запуск спутников. С момента первого пуска новой ракеты «Ангара» минуло 3 года и её летные испытания всё никак не возобновятся.

Сотрудники массово увольняются с предприятия, как в рамках мероприятий по «оптимизации численности», так и по собственному желанию, так как не желают больше работать под руководством «оптимизаторов». Мы уже почти потеряли возможность запускать тяжелые спутники на ГСО, что несёт прямую угрозу обороноспособности России. В чем же причина? В реализации программы финансового оздоровления, разработанной и принятой к реализации командной «эффективных менеджеров» А. В. Калиновского, возглавившего летом 2014 года предприятие.

Полностью перестраиваются производства в Москве и Омске. Основной целью этой перестройки является сокращение площадей, занимаемых предприятием, с их последующей продажей под застройку, как в Москве [4], так и в Омске. Всё это под лозунгом «бережливого производства», «Lean-технологий» (от англ. Lean – неприбыльный, невыгодный, худой (от слова худо), скудный, непродуктивный).

В результате реализации этих планов полноценное производство «Ангары» в Омске так и не налажено, в Москве же её больше не собирают, так что в результате ввод ракеты в серию и замена ей «Протона» откладываются всё дальше, а средства на это продолжают расходоваться.


Генеральный директор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Андрей Владимирович Калиновский в Омске (фотографии предоставлены сотрудниками ЦиХа)
Read more... )
stailker: (Default)На підприємстві триває виготовлення ракетно-космічної техніки згідно з раніше укладеними контрактами:

- виробництво конструкції першої ступені ракети-носія «Антарес»;
- робота за проектом «Циклон-4»;
- виготовлення рідинного двигуна четвертої ступені для європейської ракети-носія «Вега»;
- здійснення виробництва рідинних ракетних двигунів РД-809К, РД-815;
- агрегати шасі для літаків Ан-148.

Read more... )
stailker: (Default)Госпредприятие "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр) возобновляет производство ракеты-носителя (РН) "Зенит" в интересах международных проектов Sea Launch ("Морской старт") и Land Launch ("Наземный старт"), сообщила пресс-служба предприятия в пятницу.

Как отмечается в сообщении, 28 апреля "Южмаш" и компания S7 Sea Launch Limited заключили контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии "Зенит" для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных программ "Морской старт" и "Наземный старт".

Read more... )

Профіль

stailker: (Default)stailker

September 2017

M T W T F S S
    123
4 5 6 7 89 10
11 12 131415 16 17
1819 20 21 22 2324
252627282930 

Заголовок

RSS Atom

Резюме сторінки

Стиль рубрики

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 07:49 pm
Powered by Dreamwidth Studios