stailker: (Default)
Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак сообщил, что восстановление аэродрома Червоноглинское в Арцизе Одесской области (об этих планах «Думская» уже писала) начнется в будущем году.
Read more... )
stailker: (Default)


Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 14 червня 2017 №398-р визначив основні напрями розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період.
Як зазначає Урядовий портал, проект розпорядження було розроблено на виконання Указу Президента України від 2 серпня 2016 року № 323/2016 "Про введення в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про заходи з розвитку оборонно-промислового комплексу України" відповідно до пункту 44 Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015.

Документ дає можливість впровадити єдині підходи до формування науково-технічного та технологічного набутку під час створення сучасних зразків озброєння та військової техніки з урахуванням потреб сектору безпеки і оборони держави, створити підґрунтя для розробки нових програм щодо розвитку ОВТ та визначити орієнтир для вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу в напрямі розвитку ОВТ на довгостроковий період.

Читати також: Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ ЗС України до 2020 року
Read more... )
stailker: (Default)
 О. В. Харченко, С. В. Пащенко, В. В. Тараненко 
02.12.15 
Ukrainian Military Pagesфото © Military-aviation-UA 

На підставі аналізу стану наявних засобів захисту літальних апаратів Збройних Сил України та світових тенденцій їх розвитку запропоновано шляхи оснащення літальних апаратів ефективними засобами захисту як на короткострокову, так і на середньострокову й довгострокову перспективу. 

Read more... )
На сьогодні найвідомішими розробниками систем захисту ЛА у світі є компанії Northrop Grumman (США), Lockheed Martin (США), Raytheon (США), BAЕ Systems (Велика Британія), SELEX ES Ltd (Велика Британія),TERMA (Данія), Elbit Systems (Ізраїль) та ін. 

Системи попередження про радіолокаційне опромінення ЛА (AN/ALR-56, SEER, ELT/160), як правило,характеризуються високою вибірковістю й точністю виявлення джерела радіовипромінювання, забезпечують виявлення, розпізнавання та цифрову обробку джерел безперервного, імпульсного та імпульсно-доплерівського випромінювання в діапазоні 0,2–20 ГГц. Пеленг та оціночна дальність видаються на екран в кабіні льотчика. 

Для попередження льотчика подаються звуковий та світловий сигнали. Інформація може надаватися також до апаратури постановки активних завад або на пристрій викиду завад. Орієнтовна вартість такої системи становить до 400 тис. дол. США. 

Системи попередження про пуск ракет (AAR-47, AAR-54, AAR-57, AAR-60 MILDS та ін.) включають до свого складу до чотирьох-шести датчиків виявлення факту пуску ракет, центральний блок обробки даних, блок управління та відображення. Дальність виявлення факту пуску ракет становить до 9–10 км. Орієнтовна вартість системи – близько 1 млн дол. США. 

СОЕП направленої протидії (DIRCM, Miysis DIRCM System та ін.) потужним лазерним променем забезпечують захист вертольотів і транспортних (спеціальних) літаків від ракет переносних зенітно-ракетних комплексів шляхом виявлення факту пуску ракети, розраховування траєкторії її польоту, супроводження оптичним датчиком та визначення часу й напрямку постановки завадового випромінювання для зриву захвату цілі ГСН ракети. До складу системи входять чотири-п’ять датчиків виявлення пуску ракети, відповідні блоки, дві СОЕП типу IRCM. Орієнтовна вартість – 1,5 млн дол. США. 

Cтанції постановки активних радіоелектронних завад (типу AN/ALQ-131V), як правило, є автоматичними та працюють спільно із системою попередження про радіолокаційне опромінення. Такі станції здатні автономно виявляти і здійснювати постановку активних завад у діапазоні частот 0,2–20 ГГц. Орієнтовна вартість становить 1,2 млн дол. США. 

Пристрої викидання хибних цілей (типу AN/ALE-47) дають змогу використовувати різні типи завад з різними видами наповнювачів. При цьому в кожному магазині можуть бути встановлені до п’яти різних касет. На сьогодні вдосконалюються хибні теплові цілі та розробляються нові з адаптованим спектром випромінювання та необхідною кінематичною траєкторією, а також удосконалюються програми їх застосування. 

Ukrainian Military Pages
Рис. 2. Варіанти дообладнання тактичних літаків Повітряних Сил ЗСУ

З урахуванням світового досвіду та на підставі специфіки застосування авіації ЗСУ, в тому числі в зоні АТО,на сьогодні відпрацьовані практичні пропозиції щодо варіантів дообладнання засобами захисту тактичних літаків, транспортних (спеціальних) літаків і вертольотів ЗСУ (рис. 2–4) за частковим (дообладнання вітчизняними системами) та повним (дообладнання іноземними системами) варіантами. 

Ukrainian Military Pages
Рис. 3. Варіанти дообладнання транспортних (спеціальних) літаків ЗСУ


Ukrainian Military Pages
Рис. 4. Варіанти дообладнання вертольотів ЗСУ

Вибір конкретних систем захисту ЛА повинен здійснюватися на підставі аналізу та порівняння техніко-комерційних пропозицій провідних компаній – розробників систем захисту ЛА, а дообладнання ЛА системами захисту може бути проведене як шляхом виконання окремих дослідно-конструкторських робіт (ДКР), так і в рамках ДКР з модернізації ЛА ЗСУ [3]

З метою організації та практичної реалізації заходів з оснащення сучасними системами захисту ЛА ЗСУ відпрацьовано загальний алгоритм, наведений на рисунку 5. 

Ukrainian Military Pages
Рис. 5. Алгоритм оснащення ЛА ЗСУ засобами захисту

Таким чином, оснащення засобами захисту ЛА ЗСУ доцільно здійснювати за рівнем пріоритетності: 

• на короткостроковий період: обладнання ЛА системами захисту вітчизняного виробництва (за частковим варіантом); 
• на середньостроковий період: вибір, закупівля та інтеграція до бортових комплексів оборони ЛА необхідних систем (складових) іноземного виробництва (системи попередження про пуск ракет, про радіолокаційне та лазерне опромінення, системи постановки активних завад,іншого обладнання) (за повним варіантом); 
• на довгостроковий період: розроблення вітчизняних зразків системи попередження про пуск ракети, системи попередження про радіолокаційне опромінення, станції постановки активних радіоелектронних завад,прийняття їх на постачання ЗСУ та встановлення на ЛА. 

Дані щодо орієнтовних відносних вартісних характеристик засобів захисту за частковим та повним варіантами для деяких типів ЛА наведені на рисунку 6. 

Ukrainian Military Pages
Рис. 6. Орієнтовні відносні вартісні характеристики засобів захисту за частковим та повним варіантами оснащення ними ЛА ЗСУ

Таким чином, на сьогодні як першочергові пропонуються такі заходи: 

• установлення на всі типи ЛА ЗСУ комбінованого пристрою викиду хибних цілей (теплових та дипольних відбивачів) типу КУВ 26-50; 
• оснащення новими станціями оптико-електронної протидії (типу «Адрос» КТ-03У для транспортних і спеціальних літаків та типу «Адрос» КТ-01АВ для всіх типів вертольотів); 
• встановлення на вертольоти нових екранно-вихлопних пристроїв. 

Проведений аналіз свідчить, що реалізація зазначених пропозицій забезпечить захист ЛА від ураження керованих ракет з ІЧ ГСН з імовірністю не нижче 0,75–0,85. 

Список літератури 

1. Мараев Р. Украинская армейская авиация на Донбассе /Р. Мараев // Авиация и время. – 2014. – № 5. – С. 28–30. 
2. Кравчук І. С., Тараненко В. В., Тимофтика Г. Ф., Данилов М. М. Обґрунтування обрису перспективної системи захисту літальних апаратів від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення / І. С. Кравчук , В. В. Тараненко, Г. Ф. Тимофтика, М. М. Данилов // Зб. наук. праць ДНДІА. – К., 2008. – Вип. 4 (11). – С. 41–46. 
3. Харченко О. В., Пащенко С. В. Глибока модернізація та переозброєння Збройних Сил України – вимога часу / О. В. Харченко, С. В. Пащенко // Наука і оборона. – 2015. – № 1. – С. 40–47. О. В. Харченко
доктор технічних наук, професор, начальник Державного науково-дослідного інституту авіації, генерал-майор 

С. В. Пащенко
кандидат технічних наук, доцент,заступник начальника Державного науково-дослідного інституту авіації з наукової роботи, полковник 

В. В. Тараненко
кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу розробки та модернізації авіаційного озброєння Державного науково-дослідного інституту авіації, підполковник 


Даний матеріал відноситься до авторських публікацій.
Думка редакції може не збігатися із точкою зору авторів матеріалів.
 

Використані джерела:
Науково-практичний журнал "Наука і оборона", 2015, № 2 ISSN 2311-8366
stailker: (Default)
 

Read more... )

 

Модернизированный прицел АСП-17БЦ-8М1 обеспечивает решение задач применения авиационных средств поражения на равнинной и горной местности в условиях визуальной видимости цели и применение АБ при отсутствии визуальной видимости по цели, запрограммированной либо оперативно введенной в СН-3307.

Навигационное бомбометание по цели с известными координатами обеспечивается:

  • с горизонтального полета свободно падающими бомбами и бомбами с тормозными устройствами, в том числе серией;
  • с режимов кабрирования с углами 10º - 40º свободнопадающими бомбами и бомбами с тормозными устройствами по одной либо залпом;
  • с горизонтального полета РБК с автоматическим расчетом относа в зависимости от времени раскрытия («времени трубки»), установленного на ЗВИ.

В прицел также поступают команды от органов управления, воздействующих на режим работы прицела и СУО. Для этой цели используются:

1. на блоке коммутации баллистик БКБ:
* переключатель РС – для ввода баллистик, соответствующих типу применяемых неуправляемых ракет;
* переключатель НП для ввода баллистик, соответствующих типу применяемого ВПУ;
* переключатель ППУ для ввода баллистик подвешиваемых ППУ.

2. На блоке ввода параметров БВП:
* галетные переключатели «ОБ, ЗБ, ЗАБ, КМГУ» - для обеспечения установки кодов бомб (белая шкала);
* галетные переключатели «ТБ, РБК» - для обеспечения установки кодов бомб с тормозными устройствами (красная    шкала);
* рукоятка «В» - для установки расстояния от вынесенной точки (ВТ) до цели. При бомбометании в режиме НАВ.Б рукояткой задается упреждение на половину длины серии. Цена одного оцифрованного деления 40 м, диапазон – 0 – 600 м. упреждение на половину длины серии действует только в режиме НАВ.Б при установке переключателя ВТ-Ц на ПУ в положение ВТ.

3. На задатчике временных интервалов ЗВИ:
*галетные переключатели х 10, х 1, х 0,1 – для ввода в прицел времени раскрытия РБК (времени срабатывания дистанционного взрывателя установленного на РБК).

Во всех режимах работы по наземным целям за исключением навигационного бомбометания, дальность до цели вводится в прицел от станции Клен-ПС, а при ее отказе определяется угломестным способом в зависимости от высоты полета и угла наклона линии визирования цели.

Условия применения бомбардировочного вооружения:

  • диапазон высот в режиме НАВ.Б от 50 м до 6000 м при скорости от 400 до 1000 км/ч;
  • диапазон высот ввода в кабрирование в режиме НАВ.Б-КАБ. От 50 м до 600 м при скорости от 700 до 1000 км/ч. Ограничения по высотности боеприпасов определяются «Методическим пособием по боевому применению авиационных средств поражения по наземным и морским объектам».

Условия применения бомбардировочного вооружения:

  • диапазон высот в режиме НАВ.Б от 50 м до 6000 м при скорости от 400 до 1000 км/ч;
  • диапазон высот ввода в кабрирование в режиме НАВ.Б-КАБ. От 50 м до 600 м при скорости от 700 до 1000 км/ч. Ограничения по высотно-сти боеприпасов определяются «Методическим пособием по боевому применению авиационных средств поражения по наземным и морским объектам».
stailker: (Default)
 Повышение боевых возможностей модернизированного самолета Су-27 (Су-30) достигается путем:
  • применения расширенной номенклатуры высокоточных АСП класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность»;
  • реализации режимов картографирования с низким, средним, высоким разрешением;
  • выдачи координат обнаруженных наземных целей для формирования целеуказания.
  
ВООРУЖЕНИЕ СЕРИЙНОГО И МОДЕРНИЗИРОВАННОГО САМОЛЕТОВ Су-27 (Су-30)
ВООРУЖЕНИЕ СЕРИЙНОГО И МОДЕРНИЗИРОВАННОГО САМОЛЕТОВ Су-27 (Су-30)
  
 Read more... )
stailker: (Default)


Во втором своем забаненном журнале ЖЖ, бан в котором россиянами-врагами считаю - высшей степенью оценки и авторитетности.

Я писал серию постов расследований, что - С-300 украинский, С-400 это 300 с заменой ряда элементов, что нет ракет к С-400, что ракеты все перепилка старых киевских, все комплексы есть старые перекрашенные итд.

Доказательство очередное, что не существует С-400 и дальней ракеты к нему.

В пропаганде провала пусков Томагавков, россияне невольно слили другую информацию - что С-400 не существует.
Не долетел 1 Томагавк, а не 36. 36 то понятно, россияне намекают на канальность С-400, которой нет, и о которой я недавно высказался на российских площадках. Да и самама канальность 36 - фейк, так как 36-канальность, как я недавно раскопал - обеспечивается электронной програмной связкой из 6 комплексов по 6 каналов в едином информационном поле (!).

Так вот, что они слили? Слили - "Земля круглая, радиогоризонт, того не сбили, 100 и 200 км(!)"!!!

- На С-400 должна быть дальняя ракета на более 200 км радиуса с активной радиолокационной головкой самонаведения, которые (АРГСН) - ставятся на ЗР именно для обхода радиогоризонта на большой дальности, либо для сбития на малых высотах. Кроме того, нет дальности!

Учитывая мои предыдущие расследования, о которых я писать-вспоминать-переписывать сейчас не буду - у россиян нет ракет новее 55 К и Р, 5В55Р они назвали - 48Н6 после развала союза. Ракеты с АРГСН нет, 36-канальности нет, ракеты у россиян в основной массе КД, а максимальная дальность - 90км. Дальность 150км не потверждена ни разу. Учитывая предыдущие пуски ракет с ТПК - то ракеты 5В55Р именнуемые 48Н6, но в другом цвете раскраса. В последнее время - россияне обновленные ракеты перекрашивают в цвета 48Н6, но при этом ТПК остаются от 5В55Р (48Н6), что и доказывает в очередной раз - что серии ракет нет, и все ракеты - Жулянского Визара.

Напомню, что комплекс С-300 - разработки и производства предприятий Украины, но с формальным держанием документации Алмаз-Антеем. Производство:


Ракета (главное), ТПК - Визар.
ПУ - Большевик.
ГСН - Радар.
Шасси - КрАЗ.
Радар, генератор, запросчик госопознавания - Искра.
Вычислители - Лорта.
Вышка, ТЗМ - НКЗТ.
Краны - Краян, ДАК.
СПН - Квант-Радиоизмеритель итд.

Вообще сводится все к тому, что С-400 дожен был стать не с 5В55РУД (48Н6 - ПМУ1-2), а с ракетой 9В55Р - которая вероятно именно та - 48Н6ДМ (48Н6Е3). Ну и как и все другое у врага - все планы "создания" у них, имели четкую временную корреляцию с планами оккупации Украины, а далее  - провалы, и сдвиги дат.
stailker: (Default)
 для Сухопутних військ

1992-1998 
• н/д 

1999 рік 
відомості не повні
 
• танк Т-84У 

2000-2003 
• н/д 

2004 рік 
відомості не повні
 
• танк БМ «Булат» 

2005 рік 
• н/д 

2006 рік 
• комплексний тренажер екіпажу танка Т-64Б 
• 100-мм постріл з протитанковою керованою ракетою 
• автомобільний тренажерний комплекс для вантажного автомобіля ЗіЛ-131 (УТК-34Е) 

2007 рік 
• комплексний динамічний тренажер екіпажу БМП-2 
• комплект полегшеного захисного костюма сапера КС-1/2 
• окуляри нічного бачення ОНБ-300 
• навігаційний комплекс топогеодезичного та часового забезпечення СН-3210 
• керована ракета «Комбат» для танків 

2008 рік 
• автомобіль підвищеної прохідності КрАЗ-6322 (перевезення вантажів, особового складу) 
• автомобіль підвищеної прохідності КрАЗ-6321 (базове шасі для спецобладнання) 
• автомобіль підвищеної прохідності КрАЗ-6446 (буксирування напівпричепів) 
• броньована ремонтно-евакуаційна машина на базі танка Т-84 

2009 рік 
• танк БМ «Оплот» 
• система парашутна тренувальна «Скаут» 
• лазерний прилад розвідника «Сердолік-2» 
• пристрої кумулятивного захисту 
• легковий автомобіль багатоцільового призначення УАЗ-315195-030М 
• безкамерна шина з розпірним кільцем та регульованим тиском 
• комплекс активного захисту «Заслон» 

2010 рік 
• автомобільний кран КТА-18.01 (на базових шасі КрАЗ-63221, МАЗ-5337, КамАЗ-55111) 
• автомобілі багатоцільового призначення УАЗ – 315195-030 
• автоцистерна пожежна АЦ–40 (код ВК Д2113937Y) 

2011 рік 
• переносний протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» 
• комплект гіроскопічної насадки 1Г51У 
• армійський автомобіль КрАЗ-5233ВЕ 
• автотягач КрАЗ-5233ВЕ 
• спеціальне колісне шасі КрАЗ-5233НЕ 
• комплект тренажерно-контрольний КТК1 

2012 рік 
• бронетранспортер БТР-4Е 
• бронетранспортер БТР-70Ді 
• автоматична гармата калібру 30 мм ЗТМ1 
• 152-мм постріл «Квітник» з керованим снарядом 1С2 і повним перемінним метальним зарядом ЖН-546 (код ВК А311Б259Y) 
• 152-мм постріл «Квітник» з керованим снарядом 1С2 і зменшеним перемінним метальним зарядом Ж-546У (код ВК А311Б260Y) 
• 7,62-мм снайперська гвинтівка ВТ APR308 (код ВК А2540018Y) 
• 7,62х51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P BALL (код ВК А3450072Y) 
• 7,62х51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P TARGET (код ВК А3450075Y) 
• 7,62х51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P АР (код ВК А3450078Y) 
• 7,62х51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P STYX ACTION (код ВК А3450081Y) 
• 7,62х51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P TACTICAL (код ВК А3450084Y) 
• 7,62х51 мм гвинтівкові патрони LAPUA D46 (код ВК А3450087Y) 

2013 рік 
• переносний протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» із тепловізором 
• навчально-тренувальний стенд УТС «Стугна-П» 
• автоматизований звуковий комплекс розвідки вогневих позицій артилерійських гармат і мінометів «Положеніє-2» 

2014 рік 
• 9-мм пістолет Форт-14ТП 
• 9-мм пістолет Форт-14ТП з глушником 
• 9-мм пістолет Форт-17 
• 5,45-мм штурмова гвинтівка Форт-221 
• 5,45-мм штурмова гвинтівка Форт-224 
• бронежилет "Корсар М3-1-4" (код ВК Т415Б403Y, ННН 8470-61-004-6247) 
• бронежилет "Корсар М3м-1-4" (код ВК Т415Б405Y, ННН 8470-61-010-5072) 
• бронежилет "Корсар М3с-1-4" (код ВК Т415Б407Y, ННН 8470-61-010-5073) 
• бронежилет "Корсар-1-4" (код Т415Б401Y, ННН 8470-61-010-5074) 

2015 рік 
• броньована медична машина МТ-ЛБ-С 

2016 рік 
• н/д 


для Повітряних Сил

1992-2004 
• н/д 

2005 рік 
відомості не повні
 
• станція оптико-електронного придушення «Адрос» КТ-01АВ/АВЕ 

2006 рік 
• комплекс автоматичного збору, обробки та передачі радіолокаційної інформації 
• комплекс автоматизації технологічних процесів прийому та передачі метеоінформації «Прогноз-А» 

2007 рік 
• модернізована радіолокаційна станція П-19МА 
• модернізована радіолокаційна станція П-18МА 
• перешкодозахищена модернізована радіолокаційна станція П-18МУ 
• учбово-тренувальний комплекс УТКВ вертольота Мі-8 МТВ 
• радіолокаційна трьохкоординатна станція «Пелікан» 

2008 рік 
• комплексний тренажер літака МіГ-29 
• мобільний комплекс оперативного контролю літальних апаратів 
• мобільний комплекс наземного контролю 

2009 рік 
• фронтовий винищувач МіГ-29МУ1 
• учбово-тренувальний літак Л-39М1 
• мішеневі установки «Тир-1», «Тир-2», «Тир-2-01», «РМУ-Л» 

2010 рік 
• учбово-бойовий літак Су-25 УБМ1 
• бойовий літак Су-25М1 

2011 рік 
• автоматизований командно-диспетчерський пункт 
• модернізована наземна рухома радіолокаційна станція дальнього виявлення 5Н84АМА 
• радіолокаційна станція посадки РСП-10МА 
• стаціонарний комплексний тренажер пілота літака Л39С «КТС-Л39» 

2012 рік 
• радіолокаційна станція П-18 «Малахіт» 
• вертоліт армійський бойовий Мі-24ПУ1 (за першим варіантом модернізації) 
• система парашутна «Барс-С» 

2013 рік 
• система парашутна спеціального призначення «Статус-СН» 
• система парашутна запасна керована «П3-81Ф» («ПЗ-81ТФ») 
• комплект знімного бортового обладнання «Адаптер-М1» 

2014 рік 
• учбово-бойовий літак Су-27УБ1М 
• учбово-бойовий літак Су-27УП1М 
• бойовий літак Су-27С1М 
• бойовий літак Су-27П1М 
• десантно-транспортний вертоліт Мі-8МСБ-В 
• наземний програмно-апаратний комплекс контролю та обробки польотної інформації літаків Су-27 (Су-27УБ) ПАК «СЛАВУТИЧ-БУР-27» (код ВК Л7431027Y, ННН 6610-61-010-5052) 

2015 рік 
• військово-транспортний літак короткого зльоту та посадки Ан-70 (код ВК Л1119215Y, ННН 1510-61-010-5151) 
• модернізований літак Л-39М (код ВК Л11У1047Y, ННН 1510-61-009-9254) 
• модернізований літак Су-25М1К (код Л1116225Y, ННН 1510-61-010-6373) 
• модернізований учбово-бойовий літак Су-25УБМ1К (код 11У1043Y, ННН 1510-61-009-3115) 
• комбінований пристрій викиду «Адрос» КУВ 26-50-01 (код ВК Л2700003Y, ННН 1370-61-010-6505) 
• комбінований пристрій викиду «Адрос» КУВ 26-50-02 (код ВК Л2700005Y, ННН 1370-61-010-6396) 
• турбогвинтовентиляторний авіаційний двигун Д-27 
• виріб 6110-У 
• програмно-апаратний комплекс «СЛАВУТИЧ-БУР» 

2016 рік 
відомості не повні
 
• вертоліт Ми-2МСБ (код Л1244005Y, ННН 1520-61-013-1619) 

2017 рік 
відомості не повні
 
• екранно-вихлопний пристрій «Адрос» АШ-01В (код ВК Л2700013Y, ННН 1560-61-013-1553) 
• комбінований пристрій викиду «Адрос» КУВ 26-50-0 (код ВК Л2700001Y, ННН 1370-61-013-1001) 


для Військово-Морських Сил

1992 рік 
• н/д 

1993 рік 
відомості не повні
 
• фрегат пр.11351 (шифр «Нерей») U130 «Гетьман Сагайдачний» (зав. №208) 

1994 рік 
відомості не повні
 
• протичовновий корвет пр.1124М (шифр «Альбатрос») U205 (U200) «Луцьк» (зав. №012) 

1995-2005 
• н/д 

2006 рік 
• протичовновий корвет пр.1124М (шифр «Альбатрос») U209 «Тернопіль» (зав. №013) 
• швидкохідний рятувальний катер 
• гідроакустична станція 
• апарат повітряно-балонного типу «АВА-2» 
• маска повноліцьова з мікрофонною гарнітурою та підводним блоком звя'зку типу МК-П 
• костюм захисний до гідрокомбінезону «ЗК» 

2008 рік 
• морські рятувальні засобі та майно 

2009 рік 
• рушниця мисливська «Сайга-12К Tactical» 
• тактичний комплект зброї підтримки для АКМС 
• приціл коліматорного типу 
• приціл оптичного типу 

2011 рік 
• мобільна когерентно-імпульсна твердотільна двокоординатна РЛС кругового обзору СР-210 
• шлюпка з жорстким корпусом та надувними бортами «Willard SF-540» 
• шлюпка з жорстким корпусом та надувними бортами «Willard SF-730» 

2016 рік 
відомості не повні
 
• малий броньований артилерійський катер пр. 58155, шифр «МБАК» (Гюрза-М) U174 «Аккерман» (зав. №01023) 
• малий броньований артилерійський катер пр. 58155, шифр «МБАК» (Гюрза-М) U175 «Бердянськ» (зав. №01024) 


Спеціальні види ОВТ

1992-2005 
• н/д 

2006 рік 
• малогабаритний передавач перешкод 
• радіоприймальний пристрій Р-324-К 
• протигаз фільтруючий МП-5У 

2007 рік 
• станція тропосферного зв’язку Р-417МУ 
• комутатор локальної обчислювальної мережі А-101 
• польовий телефонний апарат ТА-01 
• цифровий телефонний апарат ЦТА-04 
• маршрутизатор А-201 
• радіорелейна станція Р-450 
• польовий абонентський крос КР-351 
• переносна радіостанція Р-005У на 5 Вт 
• радіошлюз Р-1261 
• військова стереофонічна трансляційна установка ВСТУ-50 
• пересувний кіновідеосалон ПКВС 
• цифровий модем кабельний М-101 
• цифрова автоматична комутаційна система К-201 
• пристрій зарядний ЗП-11 

2008 рік 
засоби зв’язку: 
• радіостанція перевізна Р-030У 
• радіостанція портативна Р-002ПП 
засоби радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту: 
• фільтрувальні захисні комплекти ФЗК-1А, ФЗК-1Б, ФЗК-2А, ФЗК-2Б 
• ізолюючі захисні костюми ІЗК-А, ІЗК-Б 

2009 рік 
• комплекс контролю радіоелектронної обстановки «Кольчуга-КЕ» 
• комплекс перешкод 
• комплекс захищеної передачі даних та мовної інформації 
• комплекс засобів автоматизації технологічних процесів передач і обробки метеорологічної інформації 
• військовий вторинний еталон одиниці потужності електромагнітних коливань 

2010 рік 
• апаратура передачі інформації З-501М; 
• універсальний мобільний ремонтно-діагностичний модуль 
• шлюз VoIP К-1220 військового призначення 
• машина електронно-обчислювана бортова А-5010 
• станція тропосферного зв’язку Р-423-1МУ 
• комплекс автоматизованих засобів охорони об’єктів 
• комплекс засобів автоматизації інформаційно-аналітичної системи мобілізаційного розгортання ЗСУ 
• програмно-технічні комплекси «Карта-Ц» та «Видання-Ц» 
• двочастотний геодезичний комплекс СН-4601 
• рухомий автономний вторинний радіолокатор 
• комплексна апаратна зв’язку 
• комплект апаратури військового еталону одиниці електричної напруги змінного струму 

2011 рік 
• програмно-технічні комплекси, комплекси засобів зв’язку АСУ 
• прилад радіаційної розвідки ДРГ-Т 
• техніка спеціального зв’язку 

2013 рік 
• комплекс метеорологічний мобільний «Тропосфера» 
• радіостанція короткохвильова Р-1150 
• комутатор телефонний цифровий польовий малої ємності К-1210 
• термінал тактичний А-9620 
• протигази фільтрувальні ФП-М95У, ФП-М05У 
• дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21 
• інформаційне табло ІТ-09Т 

2014 рік 
• автоматизований комплекс радіоперешкод Р-330УМ (код ВК В5112130Y, ННН 5865-61-009-2253) 

2015 рік 
• радіорелейна станція Р-425С1 (код ВК В1531127Y, ННН 5820-61-010-6249) 
• радіорелейна станція Р-425С2 (код ВК В1531131Y, ННН 5820-61-010-6250) 
• радіорелейна станція Р-425С3 (код ВК В1531135Y, ННН 5820-61-010-6201) 
• пристрій радіомоніторингу систем зв’язку короткохвильового діапазону Р-677 
• автоматизований комплекс розвідки СН-4003 (код А2831005Y, ННН 5825-61-010-6342) 
• ручна димова граната РДГ-55 
• ручна димова граната РДК-55М 

2016 рік 
відомості не повні
 
• міна сигнальна звуко-світлова СМ-У (код ВК Б2314503Y, ННН 1370-61-012-2824) 

2017 рік 
відомості не повні
 
• радіорелейна станція Р-414МУ (код ВК В1531139Y, ННН 5820-61-012-2734) 
• польовий маршрутизатор тактичної ланки управління ТК ТИП-1 (код ВК В2913017Y, ННН 5895-61-012-2725) 
• батальйонний телекомунікаційний комплект ТК ТИП-2 (код ВК В2913019Y, ННН 5895 61 012 2728) 
• радіорелейна станція Р-402 (код ВК В1531231Y, ННН 5895-61-013-0766) 
stailker: (Default)
 

В рамках виконання замовлення Міністерства оборони України, відбулась передача Збройним Силам України сучасної радіолокаційної станції 79К6, розробки і виробництва казенного підприємства «Науково-виробничого комплексу «Іскра».

РЛС 79К6 «Пелікан» є трикоординатної радіолокаційною станцією кругового огляду, призначеної для роботи в умовах наявності перешкод. РЛС «Пелікан» прийнята на озброєння Збройних Сил України у 2007 році.

Як йдеться у повідомленні прес-служби, радіолокаційна станція побудована на базі цифрової фазованної решітки (ФАР) і має 12 незалежних прийомних променів, що забезпечують виявлення повітряних об'єктів в кутомістному секторі до 55 градусів. Однією з ключових особливостей даної РЛС є висока середня потужність випромінюваного сигналу - 6 кВт, яка досягається за рахунок застосування сучасного багатопроменевого клістронного передавача. Таке значення більш ніж в три рази перевершує значення середньої потужності сучасної транзисторної РЛС. При цьому завдяки більш високому ККД, витрачається та ж потужність. А висока стабільність передавальної системи в поєднанні з високою частотою повторення зондувальних імпульсів дозволяють ефективно гасити пасивні перешкоди і виявляти цілі з малими радіальними швидкостями.

Директор НВК «Іскра» Юрій Пащенко, зазначає, що підприємство виконує замовлення Міністерства оборони України згідно з графіком, в установлені терміни.

РЛС 79К6 може використовується у складі зенітно-ракетних військ для видачі цілевказівок зенітно-ракетним комплексам та для взаємодії з командними пунктами регіональних та національних АСУ. Поява в українській армії РЛС 79К6 дозволила автономно застосовувати зенітні ракетні дивізіони С-300ПТ (ПС). Окрім того, можливе застосування цієї РЛС у бригадній структурі.

Станція виявляє і супроводжує повітряні об’єкти, визначає їх швидкість без перешкод і за наявності активних і пасивних перешкод, а також при їх комбінованому впливі; визначає державну належність повітряних об’єктів, отримує від своїх літаків індивідуальну та польотну інформацію, виконує інші завдання.

За основними тактико-технічними характеристиками РЛС 79К6 не поступається зарубіжним аналогам, а її вартість як мінімум у два рази менша, порівняно з відомими зразками, наприклад, РЛС АN/ТРS-117 виробництва компанії Northrop Grumman.

https://www.youtube.com/watch?v=ByaTGgrlf-c

Профіль

stailker: (Default)stailker

July 2017

M T W T F S S
      1 2
3 45 6 7 89
10 1112 13141516
17 1819 20 21 22 23
24 252627282930
31      

Заголовок

RSS Atom

Резюме сторінки

Стиль рубрики

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 26th, 2017 10:37 am
Powered by Dreamwidth Studios