(no subject)

Date: 2017-06-23 04:01 pm (UTC)
artem772: (Default)
From: [personal profile] artem772
Чи є варіант Оплоту з натівською 120-мм гарматою ? Якщо купувати нові танки - то вже такі.

(no subject)

Date: 2017-06-23 05:36 pm (UTC)
artem772: (Default)
From: [personal profile] artem772
Але ж колись був варіант попередника Оплоту, Ятаган здається. Для турецького тендеру робили, з 120-мм гарматою. Значить, теоретично можемо !

(no subject)

Date: 2017-06-23 06:59 pm (UTC)
artem772: (Default)
From: [personal profile] artem772
Справді, Ятаган. То, мабуть, саме такі і варто закуповувати для ЗСУ.
Page generated Oct. 17th, 2017 06:45 pm
Powered by Dreamwidth Studios