stailker: (Default)
[personal profile] stailker
Преамбула Великого матеріалу.






Поки форма буде змінюваться, долучайтесь, ми пишемо майбутню Доктрину Процвітання. Потім структузуємо по групам.

Є коментарі, свої  згоди, не згоди чи варіанти - пишіть з поясненням груп та підгруп - 2, 22, 22.1 -   "я так важаю бо"... 








1. Стратегічна мета.


 - Йде війна на одного переможця, відповідно - стратегічна мета України знищення РФ, як умовно консолідованої історічної імперської частки Орди.

Чому треба робити - як тільки Орда ледь міцніє, вона починає єдине що несе цивілізаційно - військову експансію завжди. Кажуть, що то вписано в методичку Кремля сторіччями, незалежно  від режимів.
Тобто мати таку територію поруч - це заповідати наступним поколінням наступні конфлікти. Роздріблення РФ на єтнічні держави - має бути вписано в Доктрину України.



***




Історична частина.




1.

 - Треба назвати Україну у першому розділі конституції - в конституції написати, що Україна є наступнецею Русі, політичної країни союзу Гунів, Скіфії, Сарматії, та Батьківщиною аутохтонного народу Панів.
 Тоді автоматично РФ стає фінно-угорським обрубком Орди. Відпадають 90% міфів пропаганди ворога стають непотребом. Україна повертає собі свою історію автоматично більше 2000 років, як Європеського велетня.


2.

Не їснує ніякого етносу слов,ян. То лінгвистична мовна група народів Европи, яка складається з пінічної та піденної групи етнічного походження.

 - Треба подавати, що усі говорять навкруги - на однієї з найдавіших мов, яка вийшла з теріторії України.

3.

Українці за походженням - первісні європейці чоловіки І2, та потім ірано-скіфо-сарматсько-аріці Р1А, але основою  є материнська мітохондріальна ДНК. Формування сучасного українського етносу, почалося, як і в Європі - 1500 років тому, основую є жіночий генотип, іберійсько-арійський генотип чоловіків, невеликий пізніший вплив тюрскько-сарматського переселення та 5% російського заміщення 20 сторіччя.

4.

Треба ввести постійну акцентуацію, що росіяни  - то етнічні фіно-угри з тюркським етнічним впливом.

5.

Формування думки, що витоки сучасної цивілізації почалися з Черноморського регіону, де виникло - землеробство, гончарство, скотарство та почався бронзовий та залізні періоди.

6.

Акцентування, що історія 2/3 Європи - має витоки з території України.




***

Геополітична частина.


1.

Стратегічною метою України має бути - регіональне лідерство, з поступовим формуванням Балто-Черноморської конфедерації.
Це дасть змогу розвитку держав з близькою економічно-технологічною-науковою базою. Головним конкурентом буде Польща, яка зараз зросла до періоду ВКЛ-Посполітної історичної рефлексії, яка як відомо - на форум союзу не запросила Україну. Цей союз буде остаточним геополітичним вбивцею Орди-РФ, головний супротив буде чинити саме РФ.
Створення конфедерації -  знизить ризики регіональних конфліктів України у майбутьньому.

2.

Ослаблення великих сусідніх країн, які страждають історичною імперською рефлексією - Польща,Туреччина, Угорщина.

3.

Розширенна взаємодія з невідомою для України країною валахів-даків-фракійців - Румунією.

4.

Втягання Білорусі у зону впливу України усіма засобами.

5.

Створення статусу та документа "закордонний українець".

6.

Захист закордонних діаспор.

7.

Створення всіх умов економічного васалітету нових держав колишньої РФ. Збереження їх, як історичного ринку України.

8.



***

Духовність.


1.

Створення єдиної помісної церкви.

2. 

Закріпити статус храмів, як власності спільноти.

3.

Опадаткування фінансовоі діяльності церков.

4.

Заборона виводу коштів та цінних металів за кордон.

5.

Свобода віросповідання, при законній умові - не агресивної поведінки різних культів.
Не треба якось особливо відокремлювати РПЦ, переляканий дурень сам наробить помилок, і відійде у історичне забуття. Але приференції у РПЦ треба забрати, та надати право спільноті вибирати патрірхію.

6.







***

Армія.



1.

Збройні сили мають бути основою Української державності.

2. 

Основою мають продовжити бути - сухопутні війська.

3.

Створення на початку - регіонального флоту, а пізніше  - океанського флоту. Як головного гаранту - зовнішньої торгівлі.

4.

Вивчення умов для виробництва ракетної зброї середньої дальності.

5.

Створення підроздилів тероториальної оборони за ізраїльским та швейцарьским типом. Проведення зборів резервистів.

6.

Формування патріотичного  руху виховання молоді - пластунства.

7.

Договори безпеки з країнами Світу.

8.

Коперація та ВТС з країнами Світу.

9.

Максимальна локалізація озброєння армії.

10.

Створення власної бойової авіації в кооперації з країнами.

11.

Максимальне насищення власним озброєнням країн, з можливістю технологічної деактивації.

12.

Створення інститута "іноземного легіону".

13.

Законодавче закріпити використання ЗСУ за кордоном -  для захисту Національних інтересів.

14.

Миротворча діяльність для потреб Національної безпеки.

15.

Закріпити законодавчо  - превентивне знищення зовнішніх загроз, за типом Ізраїля.

16.




***

Економічна стратегія.

1.






***

Економічні кроки України. 



1.



***

Війна, повернення територій.

1. 

Повна безкомпромісність та принциповість у всіх питаннях та розмовах з РФ. 

2.

Треба брати на озброєння головні принципи політики РФ - брехня, підлість, не виконання угод у діях проти РФ, та інших агресорів.

3.

Перенесення війни на територію ворога.

4.

Сприяння розвитку національно-визвольного руху на РФ.

5.

 Треба усяка блокада через сіру зону ОРДЛО та Білорусі - продукції нафтохімії, фармацевтіки, особливо головного у всіх планах РФ  - тютюну та алкоголю. Також  ГРУ та ФСБ контролюється глобальний ринок  - наркотиків. Контролює його саме верхів,я Кремля. 
Наркотики - то ще технологія дурману від "опійних війн  Китаю", яку взяло КДБ на озброєння для знищення Заходу, та потім свого внутрішнього супротиву у 80х. Потім то переросло у глобальну мафію ФСБ.

6.

За умов майбутнього наступу 2018-19 - треба бути готовими до повного перекриття усіх транспортних логістичних комунікацій РФ.
Тобто, Україна має бути готова до мінімум півторарічного відклячення та переформатування газового посточання.

7.

Військовою платнею за війну від РФ має стати - включення до України українських етнічних земель до Дону та Кавказу.

8.

Наступним потенційним військовим суперником є Польща.

9.

Військово-тротириальні дії Угорщини поки підігріває і розвиває РФ.

10.

Україна має мати план дій реінтеграції - Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Лемківщини, Слобожанщини, Кубані, Дону, Гомелю, Смоленську, Північної Волині, Придністров,я, Буковини.

11.

Повне знищення економічного потенціалу РФ.

12.

Треба бути готовими, та розробити стратегію взаємодії та дій з навалою біженців, після знищення РФ.

13.

Треба говорити, що влада РФ  - не законна КДБ-хунта, яка узурпувала владу РФ, та незаконно утримує її 17 років.

14.

Повна блокада військово-технологічної співпраці з РФ.

15.

Ліквідація впливу РФ на фінансову систему України.

16.

Ліквідація володіння активами та пасивами України російськими компаніями, націоналізація.


17.

Створення всіх умов економічного васалітету нових держав колишньої РФ. Збереження їх, як історичного ринку України.

18.





***


Наука, розвиток, та ніша України у Світі.



1.

Україна володіє самою великою інженерно-технологічно-науковою базою у Східній, Центральній Європі, Північній Азії.

2.






***

Інформаційна політика 


1.








***

Внутрішня політика



1.

Єдиною в Україні має  бути Українська мова. При свогбоді викладання та вжитку інших мов.

2.

Демократія при суворій формі спільних правил закону соціальної форми поведінки, взаємодії та соціального договору.

3.

Вільне володіння вогнепальною зброєю за умов суворої дозвольної системи. Створення культури стрілецького спорту та ринку збуту власної зброї.

4.

У України немає іншого шляху, як увібрати у себе кращі форми суворості та законів держав - Ізраїль, Франція. Але після проходження певного історичного шляху, Україна має має увібрати кращий соціальний досвід - Німеччини, Швеції, Швейцарії. 

5.

Не допущення створення субдержавних кримсько-татарських політичних та економічних автономій.

6.

Культурна свобода населення Криму.

7.

Придушення зародків радикальної ісламізації, політизації ісламу та інших релігій - як головної технології маргіналізації та сепаратизму.

8.

Головним початковим етапом розумяння татар (скіфів кочевників) з українцями (скіфи пахарі) - має стати генитична спорідненність, яка у татар з українцями більша ніж з іншими. Формування розуміння спільної історії взаємодій, військових перемог, та ворогів.

9.

Повне знищення фальсифікованих штучних історичних рудиментів - "русская нация", "советский народ", "триединое братство".

10.

Ліквідація поняття юридичної недоторканності. 

11.

Сприяння еміграції нащадкам політичних народів періоду окупації України.

12.

Введення статусу "проживаючий У Країні", без права голосування та можливості займати державні, керівні та силові посади.

13.




***

Виховання молоді та освіта.





...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 23rd, 2017 12:48 am
Powered by Dreamwidth Studios