stailker: (Default)
[personal profile] stailker
Преамбула Великого матеріалу.


Поки форма буде змінюваться, долучайтесь, ми пишемо майбутню Доктрину Процвітання. Потім структузуємо по групам.

Є коментарі, свої  згоди, не згоди чи варіанти - пишіть з поясненням груп та підгруп - 2, 22, 22.1 -   "я так важаю бо"... 
1. Стратегічна мета.


 - Йде війна на одного переможця, відповідно - стратегічна мета України знищення РФ, як умовно консолідованої історічної імперської частки Орди.

Чому треба робити - як тільки Орда ледь міцніє, вона починає єдине що несе цивілізаційно - військову експансію завжди. Кажуть, що то вписано в методичку Кремля сторіччями, незалежно  від режимів.
Тобто мати таку територію поруч - це заповідати наступним поколінням наступні конфлікти. Роздріблення РФ на єтнічні держави - має бути вписано в Доктрину України.***
Історична частина.
1.

 - Треба назвати Україну у першому розділі конституції - в конституції написати, що Україна є наступнецею Русі, політичної країни союзу Гунів, Скіфії, Сарматії, та Батьківщиною аутохтонного народу Панів.
 Тоді автоматично РФ стає фінно-угорським обрубком Орди. Відпадають 90% міфів пропаганди ворога стають непотребом. Україна повертає собі свою історію автоматично більше 2000 років, як Європеського велетня.


2.

Не їснує ніякого етносу слов,ян. То лінгвистична мовна група народів Европи, яка складається з пінічної та піденної групи етнічного походження.

 - Треба подавати, що усі говорять навкруги - на однієї з найдавіших мов, яка вийшла з теріторії України.

3.

Українці за походженням - первісні європейці чоловіки І2, та потім ірано-скіфо-сарматсько-аріці Р1А, але основою  є материнська мітохондріальна ДНК. Формування сучасного українського етносу, почалося, як і в Європі - 1500 років тому, основую є жіночий генотип, іберійсько-арійський генотип чоловіків, невеликий пізніший вплив тюрскько-сарматського переселення та 5% російського заміщення 20 сторіччя.

4.

Треба ввести постійну акцентуацію, що росіяни  - то етнічні фіно-угри з тюркським етнічним впливом.

5.

Формування думки, що витоки сучасної цивілізації почалися з Черноморського регіону, де виникло - землеробство, гончарство, скотарство та почався бронзовий та залізні періоди.

6.

Акцентування, що історія 2/3 Європи - має витоки з території України.
***

Геополітична частина.


1.

Стратегічною метою України має бути - регіональне лідерство, з поступовим формуванням Балто-Черноморської конфедерації.
Це дасть змогу розвитку держав з близькою економічно-технологічною-науковою базою. Головним конкурентом буде Польща, яка зараз зросла до періоду ВКЛ-Посполітної історичної рефлексії, яка як відомо - на форум союзу не запросила Україну. Цей союз буде остаточним геополітичним вбивцею Орди-РФ, головний супротив буде чинити саме РФ.
Створення конфедерації -  знизить ризики регіональних конфліктів України у майбутьньому.

2.

Ослаблення великих сусідніх країн, які страждають історичною імперською рефлексією - Польща,Туреччина, Угорщина.

3.

Розширенна взаємодія з невідомою для України країною валахів-даків-фракійців - Румунією.

4.

Втягання Білорусі у зону впливу України усіма засобами.

5.

Створення статусу та документа "закордонний українець".

6.

Захист закордонних діаспор.

7.

Створення всіх умов економічного васалітету нових держав колишньої РФ. Збереження їх, як історичного ринку України.

8.***

Духовність.


1.

Створення єдиної помісної церкви.

2. 

Закріпити статус храмів, як власності спільноти.

3.

Опадаткування фінансовоі діяльності церков.

4.

Заборона виводу коштів та цінних металів за кордон.

5.

Свобода віросповідання, при законній умові - не агресивної поведінки різних культів.
Не треба якось особливо відокремлювати РПЦ, переляканий дурень сам наробить помилок, і відійде у історичне забуття. Але приференції у РПЦ треба забрати, та надати право спільноті вибирати патрірхію.

6.***

Армія.1.

Збройні сили мають бути основою Української державності.

2. 

Основою мають продовжити бути - сухопутні війська.

3.

Створення на початку - регіонального флоту, а пізніше  - океанського флоту. Як головного гаранту - зовнішньої торгівлі.

4.

Вивчення умов для виробництва ракетної зброї середньої дальності.

5.

Створення підроздилів тероториальної оборони за ізраїльским та швейцарьским типом. Проведення зборів резервистів.

6.

Формування патріотичного  руху виховання молоді - пластунства.

7.

Договори безпеки з країнами Світу.

8.

Коперація та ВТС з країнами Світу.

9.

Максимальна локалізація озброєння армії.

10.

Створення власної бойової авіації в кооперації з країнами.

11.

Максимальне насищення власним озброєнням країн, з можливістю технологічної деактивації.

12.

Створення інститута "іноземного легіону".

13.

Законодавче закріпити використання ЗСУ за кордоном -  для захисту Національних інтересів.

14.

Миротворча діяльність для потреб Національної безпеки.

15.

Закріпити законодавчо  - превентивне знищення зовнішніх загроз, за типом Ізраїля.

16.
***

Економічна стратегія.

1.


***

Економічні кроки України. 1.***

Війна, повернення територій.

1. 

Повна безкомпромісність та принциповість у всіх питаннях та розмовах з РФ. 

2.

Треба брати на озброєння головні принципи політики РФ - брехня, підлість, не виконання угод у діях проти РФ, та інших агресорів.

3.

Перенесення війни на територію ворога.

4.

Сприяння розвитку національно-визвольного руху на РФ.

5.

 Треба усяка блокада через сіру зону ОРДЛО та Білорусі - продукції нафтохімії, фармацевтіки, особливо головного у всіх планах РФ  - тютюну та алкоголю. Також  ГРУ та ФСБ контролюється глобальний ринок  - наркотиків. Контролює його саме верхів,я Кремля. 
Наркотики - то ще технологія дурману від "опійних війн  Китаю", яку взяло КДБ на озброєння для знищення Заходу, та потім свого внутрішнього супротиву у 80х. Потім то переросло у глобальну мафію ФСБ.

6.

За умов майбутнього наступу 2018-19 - треба бути готовими до повного перекриття усіх транспортних логістичних комунікацій РФ.
Тобто, Україна має бути готова до мінімум півторарічного відклячення та переформатування газового посточання.

7.

Військовою платнею за війну від РФ має стати - включення до України українських етнічних земель до Дону та Кавказу.

8.

Наступним потенційним військовим суперником є Польща.

9.

Військово-тротириальні дії Угорщини поки підігріває і розвиває РФ.

10.

Україна має мати план дій реінтеграції - Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Лемківщини, Слобожанщини, Кубані, Дону, Гомелю, Смоленську, Північної Волині, Придністров,я, Буковини.

11.

Повне знищення економічного потенціалу РФ.

12.

Треба бути готовими, та розробити стратегію взаємодії та дій з навалою біженців, після знищення РФ.

13.

Треба говорити, що влада РФ  - не законна КДБ-хунта, яка узурпувала владу РФ, та незаконно утримує її 17 років.

14.

Повна блокада військово-технологічної співпраці з РФ.

15.

Ліквідація впливу РФ на фінансову систему України.

16.

Ліквідація володіння активами та пасивами України російськими компаніями, націоналізація.


17.

Створення всіх умов економічного васалітету нових держав колишньої РФ. Збереження їх, як історичного ринку України.

18.

***


Наука, розвиток, та ніша України у Світі.1.

Україна володіє самою великою інженерно-технологічно-науковою базою у Східній, Центральній Європі, Північній Азії.

2.


***

Інформаційна політика 


1.
***

Внутрішня політика1.

Єдиною в Україні має  бути Українська мова. При свогбоді викладання та вжитку інших мов.

2.

Демократія при суворій формі спільних правил закону соціальної форми поведінки, взаємодії та соціального договору.

3.

Вільне володіння вогнепальною зброєю за умов суворої дозвольної системи. Створення культури стрілецького спорту та ринку збуту власної зброї.

4.

У України немає іншого шляху, як увібрати у себе кращі форми суворості та законів держав - Ізраїль, Франція. Але після проходження певного історичного шляху, Україна має має увібрати кращий соціальний досвід - Німеччини, Швеції, Швейцарії. 

5.

Не допущення створення субдержавних кримсько-татарських політичних та економічних автономій.

6.

Культурна свобода населення Криму.

7.

Придушення зародків радикальної ісламізації, політизації ісламу та інших релігій - як головної технології маргіналізації та сепаратизму.

8.

Головним початковим етапом розумяння татар (скіфів кочевників) з українцями (скіфи пахарі) - має стати генитична спорідненність, яка у татар з українцями більша ніж з іншими. Формування розуміння спільної історії взаємодій, військових перемог, та ворогів.

9.

Повне знищення фальсифікованих штучних історичних рудиментів - "русская нация", "советский народ", "триединое братство".

10.

Ліквідація поняття юридичної недоторканності. 

11.

Сприяння еміграції нащадкам політичних народів періоду окупації України.

12.

Введення статусу "проживаючий У Країні", без права голосування та можливості займати державні, керівні та силові посади.

13.
***

Виховання молоді та освіта.

...
Page 1 of 2 << [1] [2] >>

(no subject)

Date: 2017-08-12 06:18 am (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
1. Я б додав до стратегічних цілей - висотехнологічне (саме високоехнологічне, на "аграрна країна" в поганому сенсі) сільске господарство. Експорт виключно продукції найвищого ступеню переробки. Контроль за східними чорноземами - чи то у формі добре обгрунтованої анексії, з якою погодяться інші країни, чи то у формі встановлення протекторатів. Їжа - добрий важіль впливу, і його потужність будет тількі зростати.

2. Енергетика. Власне, програма 20-20, що виконується, але до неї треба додати будівництво нових енергоблоків і, обов'язково, власного заводу з фабрикації палива. Якщо декілька реакторів випадково виявляться брідерними - тим краще.

3. Космос. Вкрай необхідна космічне угрупування супутників дистанційного зондування землі и комунікаційні. Це стратегіні галузі, в яких не можна залежати від нікого.
На канадському космодромі в Галіфаксі збудувати стартові столи під "Маяк".
А якщо вдасться якось видерти наробки по КК "Зоря" з посадкою на двигунах, що її збиралися ставити на "Зеніт" ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C ) буде дуже добре. Або прагнути до чогось подібного.

4. Ми не маємо хоч відносно вільного виходу до Світового океану. Проливи Чорного моря в турків, а то хлопці ненадійні.
Було б добре у рамках Міжмор'я налагодити дуже щільну співпрацю з Литвою та скандинавськими країнами. Якийсь оборонний блок чи щось таке. Тоді не тількі з портів Балтії можна буде вивозити товари до світу, але й кораблі ВМСУ зможуть виходити через Датські проливи.

Сюди ж (а також до пункта про продукти харчування) нарощування власного антарктичного флоту - зараз він досить малий, а Україна - одна з 26 країн що має право голосу по Антарктиці.


* * *

Очень сумбурно, немного позже ещё придумаю.
Edited Date: 2017-08-12 06:30 am (UTC)

(no subject)

From: [personal profile] 7pot - Date: 2017-08-12 11:31 am (UTC) - Expand

(no subject)

Date: 2017-08-12 06:28 am (UTC)
buran293: (Default)
From: [personal profile] buran293
ти головне - пиши.
серед багатьох протиріч буде суть.
щодо натхнення: не стримуй мрії - вони здійснені.

(no subject)

From: [personal profile] buran293 - Date: 2017-08-12 09:41 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [personal profile] buran293 - Date: 2017-08-12 10:11 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [personal profile] buran293 - Date: 2017-08-12 10:41 am (UTC) - Expand

(no subject)

Date: 2017-08-12 06:29 am (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
5. Створення, врешті решт, потужного "міністерства пропаганди". Яке б реагувало миттєво, мало вагу і мовило широко, усіма технічними засобами, багатьма рупорамі - і на папері, і в ефірі, і в мережі.
Доводило б актуальну інформацію і до своїх громадян і впливало б на чужих.

Талановито, де треба - з юмором, де треба - п'ятихвилинки ненависті до ворогів. Всього потроху. З освічувальними програмами. Корчувати комплекс меншовартості з українців безжально.
Edited Date: 2017-08-12 06:30 am (UTC)

(no subject)

Date: 2017-08-12 06:40 am (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
В мене, з економічною географією погано, треба буде уточнювати. Наприклад, чи є рідкоземельні елементи в закарпатських поліметалічних рудах, які і скількі. Бо скоро це будет в світи проблемою.

Ще треба буде перерахувато зо півтори десятки стратегічніх галузей, що обов'язково треба мати в країні - і не тількі виробництво, а й наукову базу, від університетів до дослідних інститутів.

Тобто, наприклад, не тількі пекти мікросхеми, але й мати людей, що можуть розробити нові.

Деякі з цих галузей, мабуть, не окупляться, або окупляться в майбутньому, а тримати їх все одно потрібно.

До таких технологій можна попередньо віднести:

1. Ядерні (повне виробництво реакторів, збагачення матеріалів, що діляться, виробництво ТВЕЛів, виробництво високовипромінюючих ізотопів, РІТЕГів)

2. Напівпровідникові (елементи фотовольтаїки, мікросхеми, потужні й надпотужні вентильні елементи, дискретні елементи теж потрібні, матриці тепловізорів)

3. Лазерні (виробнічі, комунікаційні, військового призначення, лідари тощо)

4. Робототехнічні

5. Біотехнології

6. Космічні (від корабля, що повертається і супутниковіх, до промислового освоєння космосу)

7. Медичні (частково в цю галузь заходять ще й біотехнологія і робототехніка)

8. Штучний інтелект

9. Виробництва двигунів (ДВЗ, турбіни газові, гідро- й парові, ракетні, авіаційні ТРД)

10. Мати, нарешті, цілком власне виробництво стрілецької зброї, боєприпасів, засобів ППО/ПТО. Високоточних хрилатих і балістичних ракет в кількостях достатніх, для нанесення в разі агресії ворогу таких економічних втрат, щоб нікому й на думку не спало Україну зачіпати. При нагоді продемонструвати на піддослідних.

І так далі ще кілька - хімічне виробництво стратегічніх матеріалів (гума, синтетичні смоли, добрива, кислоти), металів, фарми, легка промисловість. Все що є високотехнологічного в цих галузях - освоювати, разробляти й розвивати - сплави з пам'яттю, тканини з доданими властивостями, метаматеріали, вчитися разраховувати властивості білків (суперкомп'ютери треба й для цього) - так одразу все й не пригадаєш.

11. Обчислювальні сюди ж (суперкомп'ютери, великі дані, технології розпізнавання, блок-чейни усілякі, прогнозування)
Edited Date: 2017-08-12 07:01 am (UTC)

(no subject)

From: [personal profile] 7pot - Date: 2017-08-12 08:30 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [personal profile] onosamo - Date: 2017-08-12 11:16 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [personal profile] 7pot - Date: 2017-08-13 12:41 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [personal profile] onosamo - Date: 2017-08-13 03:33 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [personal profile] 7pot - Date: 2017-08-14 12:31 am (UTC) - Expand

(no subject)

Date: 2017-08-12 07:12 am (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
І помісну церкву! Обов'язково!

(no subject)

Date: 2017-08-12 07:22 am (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
До "Геополітичної частини". Треба боротися за Білорусь, яка дуже, як мені здається, тяжіє до Польщі в західній частині і до РФ - у східній.
А це наш сухопутний вихід до Балтійського моря.
Якщо гонорова Польща начепить корону (а вона вже чіпляє) і оголосить себе єдиним і беззаперечним лідером БЧС - з'являться проблеми.

(no subject)

Date: 2017-08-12 07:27 am (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
Я б в 2 пункті розділу "Війна, повернення територій" вказав, що взяті на озброєння принципи РФ мають бути використані саме проти РФ або інших агресорів.
З пристойними країнами треба дотримуватся принципів протилежних.

(no subject)

Date: 2017-08-12 07:43 am (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
От ще трохи.

Брендування України в світі. Тризуб і синьо-золотий прапор мають знати не гірше американського орла або Юніон Джека.
Тут можна використовувати взагалі все - від масового експорту товарів, де будет вказано "Made in Ukraine" і участі в добре освітлюваних пресою міжнародних операціях (благодійних, військових, наукових), до спорту и туризму.

Створення дійсно масових загонів територіальної оборони з реальними преференціями учасникам. Не тількі суто військовим - це можуть бути щей загони на випадок надзвичайних ситуаций, добровільні пожежні команди, медичні.
Це дасть міцний зв'язок громадян на місцевому рівні і загалом вкріпить країну - і фізично, і духовно.

(no subject)

Date: 2017-08-12 07:58 am (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
Ще (не знаю куди, мабуть до "Війна, звільнення територій") можна ввести неофіційний статус "ворог України" для особливо одіозних персон. Навряд чи це буде якась постанова на папері, але якась особа рангу Пастора буде вказувати пальцем.
Треба вивчити, як це в Державі Ізраїль працює. Може, автоматично. Зробив те й те - торба йому.

І завести спеціальні загони на кшталт ізраїльских "хлопчиків", що цих ворогів з під землі дістануть.
Edited Date: 2017-08-12 08:00 am (UTC)

(no subject)

From: [personal profile] onosamo - Date: 2017-08-12 08:19 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [personal profile] onosamo - Date: 2017-08-12 08:25 am (UTC) - Expand

(no subject)

Date: 2017-08-12 08:40 am (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
До "Внутрішньої політики" треба вписати позбавленная недоторканності депутатів и скорочення депутатського корпусу всіх рівнів мінімум вчетверо.
Наприклад в Верховній Раді десь до сотні.

Шо це таке? В Палаті представників США 435 конгресменів і в Сенаті 100 сенаторів, так там населення за 320 мільйонів. А в нас 45 млн населення і депутатів 450.

Ввести електронне голосування, і не тількі для обрання, але й для відкликання депутатів.
Звільняти депутатів за прогули, за поведінку і, тим більше, за потрапляння під суд, навіть на невірну парковку (крітерії прописати законом, мандат відкликається автоматично).

(no subject)

From: [personal profile] ashkira - Date: 2017-08-12 05:23 pm (UTC) - Expand

(no subject)

Date: 2017-08-12 09:01 am (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
Ввести статус "закордонного українця", що надає деякі права.
А тим, хто захоче і відповідає крітеріям, наприклад на окупованих етнічно українських теріторіях Кубані, Східної Слобожанщини, навіть Сірого і Зеленого клинів і т. п. дати можливість вільного отримання "сірого українського паспорту".
Edited Date: 2017-08-12 09:01 am (UTC)

(no subject)

From: [personal profile] prof_eug - Date: 2017-08-12 08:38 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [personal profile] onosamo - Date: 2017-08-12 11:11 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [personal profile] prof_eug - Date: 2017-08-13 09:04 am (UTC) - Expand

(no subject)

Date: 2017-08-12 09:24 am (UTC)
artem772: (Default)
From: [personal profile] artem772
По пункту 1 - як на мене, не "Україна-Русь", а просто "Русь". Бо інакше виникне неоднозначність: мишебрати трактуватимуть, що коли є "Україна-Русь", то значить є і інша Русь - Московська. А значить, ми дві Русі, братья, адіннарод, з усіма витікаючими наслідками. Треба зазначити чітко - є лише одна Русь, інших нема і не може бути.

(no subject)

From: [personal profile] 7pot - Date: 2017-08-12 08:41 pm (UTC) - Expand

(no subject)

Date: 2017-08-12 09:44 am (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
До "Армія". Як щодо створення іноземного легіону?

Ще треба намагатися "витягати мізкі" і взагалі обдарованих людей - спортсменів, митців, будь-яких фахівців високого класу з інших країн.

(no subject)

From: [personal profile] onosamo - Date: 2017-08-12 09:53 am (UTC) - Expand

(no subject)

Date: 2017-08-12 10:21 am (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
Окремо ще треба вписати боротьбу за демографічною кризою.

Тобто:
по-перше, виплати на дітей для громадян (вони є, але при найменшій нагоді їх треба збільшити);
по-друге, пропагувати культ сім'ї (це завдання для потенційного "міністерства пропаганди");
по-третє, треба мати потужну дитячу інфраструктуру - сучасні роддоми, дитсадки, школи, дитячі лікарні, кружки-клуби, спортмайданчики і всілякі спортивні, наукові і творчі секції, парки, якісь постійно заходи дитячі. Все - дуже якісне.

Щоб народ народжував, не побоюючись ані проблем матерільних, ані медичних, ані соціальних.
Бо інакше нас заселить хто зна хто. Рівень відновлення населення - 2,3 дитини на жінку. В нас цього й близько нема.

(no subject)

From: [personal profile] onosamo - Date: 2017-08-12 10:53 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [personal profile] 7pot - Date: 2017-08-12 08:52 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [personal profile] onosamo - Date: 2017-08-12 11:08 am (UTC) - Expand

(no subject)

Date: 2017-08-12 11:02 am (UTC)
buran293: (Default)
From: [personal profile] buran293
Докорінна реформа освіти, відход від впливів совку.
Реформа медицини, зрозуміла і працююча соціальна сфера.
Зміна економічних напрямків, відмова "поновлення" совгробів-держпідприємств, докорінне переосмислення і перспектива в питаннях виробництв, наукових та науково-дослідних структур.
Масовий перехід до сучасних технологій в усіх гілках економіки.
Баласт, у вигляді ретроградів, пенсів, совкодрочерів-нахуй від керівництва.
Можливість самореалізації при наявності творчого потенціалу/ініціативи.
Електронний документообіг, нахуй більшу частину т.з. контролюючих структур, бо основна їх мета - нє пущять!

(no subject)

Date: 2017-08-12 11:29 am (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
Мабуть, до "Війна, повернення територій".

Треба ж не тількі репарації отримати.
Треба повернути культурні цінности - і не тількі ті, що зараз забрано з Криму.
Там же ж повний Ермітаж, Третьяковська галерея, Русскій музей і інші повні награбованого Росією з України за 300 років.
І речі з розкопаних курганів, і картини, і книги.

Все повернути до цурки, до останнього цвяха.

А ще вийняти документи з московських архівів, що ще не понищено. Багато цікавого спливе - і про історію України, і документальні підтвердження того, що кацапи ще більші гниди, ніж ми могли собі уявити.
Edited Date: 2017-08-12 11:29 am (UTC)

(no subject)

Date: 2017-08-21 01:01 am (UTC)
From: [personal profile] 7pot
Пропоную зробити спеціальний перелік історичних цінностей особливого культурного значення, та працювати над їх поверненням. Україна повинна дуже жорстко, на найвищому політичному рівні, відстоювати повернення цих цінностей.

(no subject)

From: [personal profile] onosamo - Date: 2017-08-21 03:50 am (UTC) - Expand

(no subject)

Date: 2017-08-12 08:34 pm (UTC)
prof_eug: (Default)
From: [personal profile] prof_eug
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1582-15
-правовий статус закордонних українців та посвідчення вже э.
Edited Date: 2017-08-12 08:35 pm (UTC)

(no subject)

Date: 2017-08-12 11:24 pm (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
Але не працює, я вище відписав.

(no subject)

From: [personal profile] prof_eug - Date: 2017-08-13 09:05 am (UTC) - Expand

(no subject)

Date: 2017-08-12 11:34 pm (UTC)
onosamo: (Default)
From: [personal profile] onosamo
Якщо в "Геополітична частина" п. 1 записано про створення в майбутньому української конфедерації, то чи не треба рознести органи влади, як це зроблено, наприклад, в США, де, скажімо, департамент охорони здоров'я - в Меріленді.

Тобто рознести міністерства і департаменти по регіонах?

По-перше, специфічні, наприклад, морську адміністрацію - до Одеси, НКАУ до Дніпра і т. д.
Більшу частину інших міністерств і департаментів теж розподілити.

Вони ж утворили щільне кубло в центрі Києва і, як казав Митець: "замість дисертацію про Шевченка писать зробив в общєжитії гнєздо разврата". (с)

А ще це притягує і грошові потоки, і талановитих людей. Так можна до стану Москви дійти - де на 140 млн людей в країні - 66 млн знаходиться в межах Московської області. Пів-країни.

В Києві залишити АП, ВР, МЗС і силові міністерства.
Навіть Конституційний суд можна винести.

Нехай, курви, по скайпу, якщо треба, спілкуються.
Edited Date: 2017-08-12 11:50 pm (UTC)

(no subject)

Date: 2017-08-13 12:49 am (UTC)
From: [personal profile] 7pot
У нас Гройсман кожен день заумні речі каже на засіданнях Кабміну. Він зовсім перестане виступати перед публікой? )))

Я не замислювався як це в Штатах працює. А країна більша, ніж наша! Це треба досліджувати.

(no subject)

From: [personal profile] onosamo - Date: 2017-08-13 03:52 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [personal profile] 7pot - Date: 2017-08-13 11:48 pm (UTC) - Expand

(no subject)

Date: 2017-08-13 12:10 am (UTC)
From: [personal profile] 7pot
Це дуже важлива річ, це вплине на суспільство більше, ніж троллінг недоумків в інтернеті.

Тобі треба було зробити окремий пост у блозі для кожної частини. Дуже велика тема. Я буду писати коментарі виходити з того, що завжди треба задавати планку трохи вище потрібного рівня: https://www.youtube.com/watch?v=glNXztJlNPQ

ПЕРШЕ 1. Стратегічна мета
Знищення РФ не повинно бути метою існування України. Це як комунізм - зробити всіх бідними. Зменшення впливу Москви не ціль, а лише спосіб досягнення стратегічної мети !!!!

Я б сказав так:

Стратегічна мета
1. Україна існує для громадян країни. Кожен громадянин повинен бути захищеним державою фізично та соціально, як в Україні, та і за її межами. Усі українці повинні бути вільні та заможні. (Це альфа та Омега стратегії. Для цього повинна існувати кожна держава)
2. Задля досягнення основної стратегічної мети Україна повинна стати світовою наддержавою: створити одну з найбільших економік світу, сформувати найпотужніше політичне об'єднання на Європейському континенті та впливати на процеси у всьому світі через офіційні та неофіційні організації (об'єднання, клуби, тощо), торгівлю та військовий вплив.

(no subject)

Date: 2017-08-13 12:11 am (UTC)
From: [personal profile] 7pot
ДРУГЕ Геополітична частина.

Там перший пункт треба розбити на багато окремих частин. А я лише доповню твої думки:

1. Україна повинна усвідомити себе (!!!) імперією сучасного європейського зразка: мультікультурною, яка ставиться з повагою до всіх етносів та націй, їхніх мов та звичаїв. Добросусідські відносини повинні бути пріоритетом у зовнішній політиці. (Останнє не моя ідея, це Бандера ;)

2. У випадку, якщо якась країна не відповідає повагою на повагу, політичне керівництво цієї країни веде себе агресивно інформаційно, політично або економічно по відношенню до України та її громадян, то така країна ворожа, з присвоєнням відповідного ступеня ворожості.
--- Перший ступень ворожості — військова агресія. До нього належить Росія. Якщо вона не поверне території Донбасу та Криму, або після повернення території вона не визнає свою провину та не ініціює процедуру каяття, то Україна повинна максимально послабити РФ, включаючи роздрібнення ворожої держави.
--- Другий ступінь — зазіхання на цілісність України без прямої військової агресії. Таку політику проводить Росія, Польща та Угорщина. Для захисту від загрози з боку таких країн треба використовувати інформаційно-просвітнецькі, політичні та економічні методи боротьби, та створити спеціальний підрозділ спецслужб, який мав би на меті зміну ворожої політики таких держав на добросусідську.
--- Третій ступень — геополітичні противники. Країни цієї групи обмежують зовнішньоекономічні та геополітичні можливості України, та дискредитують її на всесвітній арені. Наразі такі країни:
------- Росія — дискредитує країну, веде військову та торгову агресію на протязі сторіч.
------- Німеччина — являє собою політичний центр ЄС, який буде робити все залежне від нього для блокування Балто-Черноморської конфедерації, та діє виключно в своїх економічних інтересах (торгівля з Росією незважаючи на нацистський уряд в останній, та відстоювання Північного Потіка — 2, який зробить німців монополістами з постачання газу в ЄС (в обхід України, загубимо десятки міліардів доларів на рік на вплив на РФ).
------- Туреччина — контролює експорт-імпорт (Босфор) та буде постачати газ в обхід України.

3. Агресія Росії дає нам історичній шанс для формування Балто-Черноморської конфедерації на фоні військового протистояння. Для закладання фундаменту конфедерації України треба взяти на себе тягар відповідальності по вирішенню проблем територіальної цілісності Грузії та Молдови (через яку йде шлях “до серця” Румунії). Сумісна перемога над ворогом буде мати каталізуючий ефект на сусідські відносини.

Грузія досить маленька але дуже дружня для нас країна, що вельми спростить перші пробні кроки в формуванні нового союзу.
Edited Date: 2017-08-14 01:00 am (UTC)

(no subject)

Date: 2017-08-13 12:11 am (UTC)
From: [personal profile] 7pot
ТРЕТЄ Економіка

1. Імплементація податку на виведений капітал — це прогресивна система оподаткування, яка вже довела свою ефективність в маленьких країнах, але ще ніколи не вводилась в таких великих як Україна. Вивід грошей в офшор більше не буде мати сенс, бо фактично ми самі станемо офшором (оншором, якщо більш точно). Така система оподаткування повинна сподобатись глобальним корпораціям, які можуть заснувати тут регіональні офіси та виробництва. А це, в свою чергу, потенційно створить економіку наддержави.

2. Технологія блокчейн потенційно може дозволити “уряд без людей”. Це теоретично може повністю унеможливити корупцію, що зробить економічну систему надзвичайно привабливою для міжнародних інвесторів. Ця технологія дозволить за декілька років досягти те, на що у західних держав пішло десятки років. А через десять років навіть перегнати західні країни по мінімізації корупції та автоматизації (демократизації) державного апарату.

3. Зростаюча ділова активність потребую робочої сили. Повернення діаспори може бути ключовою умовою для самої можливості подальшого економічного зростання.

(no subject)

Date: 2017-08-13 12:14 am (UTC)
From: [personal profile] 7pot
ЧЕТВЕРТЕ Внутрішня політика

1. Технологія блокчейн дозволяє проводити голосування, яке неможливо підробити. Голосувати з дому можливо буде не тільки за президента чи депутата, але проводити референдуми без додаткових затрат (пряма демократія).

2. Пряма демократія працює тільки в країнах з високим рівнем розвитку людини, як Швейцарія. Застосовувати її можна буде лише після реформи освіти, та краще через покоління.

П’ЯТЕ Освіта

1. Критичне мислення повинно проходити червоною ниткою через усю освітню програму. Неспроможність навчання дітей критичному мисленню носить загрозу для існування України. Подібні програми треба включати в обов’язкову шкільну програму: https://courses.prometheus.org.ua/courses/UQx/THINK101/2016_T2/about

2. Тільки через найкращу в світі освіту Україна зможе стати світовою наддержавою.


Все, немає в мене більше сил :(
Це можно місяцями писати.
Page 1 of 2 << [1] [2] >>

Профіль

stailker: (Default)stailker

October 2017

M T W T F S S
      1
2 3 4 5 6 78
9 10 1112 13 14 15
16171819202122
23242526272829
3031     

Стиль рубрики

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 02:08 am
Powered by Dreamwidth Studios