(no subject)

Date: 2017-09-16 10:37 am (UTC)
artem772: (Default)
From: [personal profile] artem772
Оце давно пора.

(no subject)

Date: 2017-09-16 01:08 pm (UTC)
jonathan_simba: (Default)
From: [personal profile] jonathan_simba
Чому система досі "експериментальна"? Більше місяця пройшло.

Буквально пару днів тому проводили захід по проблемам Донбасу - наш народ скаржиться, що фашистське ТБ досі працює в повен ріст не тільки на "нулі", а й на підконтрольних нам територіях (ефір, супутник, IPTV).
Page generated Oct. 17th, 2017 02:08 am
Powered by Dreamwidth Studios