(no subject)

Date: 2017-05-21 06:33 am (UTC)
jonathan_simba: (Default)
From: [personal profile] jonathan_simba
Картинка - супер, дякую!

Візовий режим і РПЦ-ФСБ нахуй з України. Тільки так.

(no subject)

Date: 2017-05-23 07:43 am (UTC)
From: [personal profile] sl777
згоден з jonathan_simba, але думаю що краще в зворотній послідовності, хоча і складніше..
Page generated Oct. 22nd, 2017 09:11 pm
Powered by Dreamwidth Studios