(no subject)

Date: 2017-06-23 07:32 pm (UTC)
itsi: (Default)
From: [personal profile] itsi
Эх, Яценюк бы качественнее смотрелся ;)

(no subject)

Date: 2017-06-23 08:21 pm (UTC)
void_am: кот Шредингера (Default)
From: [personal profile] void_am
зверь!

(no subject)

Date: 2017-06-23 08:17 pm (UTC)
void_am: кот Шредингера (Default)
From: [personal profile] void_am
Аналог Spike NAVAIR з імпульсними двигунами? Дорого ще для нас.

Ото показали Лучу мікроРДТТ на власну голову :))))

(no subject)

Date: 2017-06-24 08:08 am (UTC)
amaracum: (Default)
From: [personal profile] amaracum
Відчуваю що наліплять газодинамічне управління всюди куди влізе, бо воно (в теорії, особливо мікроРДТТ) дешевше за електромеханічні машинки.
Page generated Oct. 17th, 2017 02:04 am
Powered by Dreamwidth Studios