(no subject)

Date: 2017-05-02 11:30 pm (UTC)
buran293: (Default)
From: [personal profile] buran293
ахуууєть!
це хто там такий неїбацця хуйдожнєґ, шо збираєцця відпрацьовувати бойове застосування реального та учбового озброєння по А-10 Thunderbolt II?
знову, єбать того в сраку, дєвучька-дізіґнєр?!
Page generated Oct. 19th, 2017 10:42 am
Powered by Dreamwidth Studios