stailker: (Default)
 
16 липня 2015 року Уряд Бразилії прийняв рішення щодо денонсації "Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара", в рамках якого здійснювались роботи у спільному українсько-бразильському проекті "Циклон-4". Рішення Уряду прийнято з метою збереження напрацювань, здобутих при розробленні ракети-носія та наземного комплексу "Циклон-4", а також створення сприятливих умов для розширення можливостей України на світовому ринку космічних послуг.
Текст документа:“Про затвердження плану заходів щодо розв'язання проблемних питань створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" ” № 653-р — редакція від  20.09.2017
Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 вересня 2017 р. № 653-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо розв’язання 
проблемних питань створення космічного 
ракетного комплексу “Циклон-4”

1. Затвердити план заходів щодо розв’язання проблемних питань створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, що додається.

2. Державному космічному агентству, Міністерству закордонних справ, Фонду державного майна, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній фіскальній службі забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

3. Державному космічному агентству подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України                                                     В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2017 р. № 653-р

ПЛАН
заходів щодо розв’язання проблемних питань 
створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”

1. Проаналізувати доцільність продовження дії Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво у використанні космічного простору в мирних цілях від 18 листопада 1999 р., Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія щодо захисту технологій, пов’язаних з участю України в запусках з пускового центру Алкантара, від 16 січня 2002 р. та внести на розгляд Кабінету Міністрів України обґрунтовані пропозиції.

ДКА, Мінекономрозвитку, МЗС.

2017 рік.

2. Провести інвентаризацію об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема набутої в процесі діяльності під час виконання Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія “Циклон-4” на пусковому центрі Алкантара, підписаного 21 жовтня 2003 р. у м. Бразиліа і ратифікованого Законом України від 4 лютого 2004 р. № 1429-IV (далі — Договір), у тому числі в рамках спільної діяльності після утворення бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс”.

ДКА.

2017 рік.

3. Провести інвентаризацію виготовленої в рамках державних контрактів матеріальної частини ракети-носія, виготовленого в рамках провадження спільної діяльності технологічного обладнання наземного комплексу, конструкторсько-технологічної документації і забезпечити їх зберігання на підприємствах-виробниках* до вирішення питання щодо їх подальшого використання та фінансування відповідних видатків у межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

За результатами проведеної інвентаризації до початку процедури ліквідації бінаціональноїкомпанії “Алкантара Циклон Спейс” провести аналітичну роботу з визначення механізму взаєморозрахунків між підприємствами-виробниками* за активами і пасивами.

ДКА, Мінфін.

2017 рік.

4. Вжити заходів політичного характеру, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків для українсько-бразильських відносин, що виникли у зв’язку з денонсацією Договору.

МЗС, ДКА.

2017—2018 роки.

5. Надати МЗС і Мін’юсту матеріали, що документально підтверджують втрати України у зв’язку з припиненням Федеративною Республікою Бразилія дії Договору.

ДКА, Мінфін, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

6. Визначити підстави та механізми відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок припинення та в період дії Договору, залучення міжнародної правової допомоги для захисту інтересів України, підготувати та в установленому порядку внести Кабінетові Міністрів України відповідний проект акта Кабінету Міністрів України.

ДКА, МЗС, Мін’юст.

30 листопада 2017 року.

7. Затвердити за участю бразильських представників бінаціональної компанії “АлкантараЦиклон Спейс” порядок ліквідації зазначеної компанії.

ДКА, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

8. Сприяти прийняттю на загальних зборах бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс” рішення про ліквідацію компанії та призначити ліквідатора зазначеної компанії від України.

ДКА, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

9. Взяти участь у ліквідації бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс” та здійсненні розподілу її активів з урахуванням Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія щодо захисту технологій, пов’язаних з участю України в запусках з пускового центру Алкантара, від 16 січня 2002 року. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Фонд державного майна.

2017—2018 роки.

10. Забезпечити повернення в Україну згідно із статтями 6 і 12 Договору коштів та майна, належного Україні в результаті ліквідації бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс”, транспортування та подальше зберігання переданого Україні майна та коштів. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Мінфін, Фонд державного майна.

20172018 роки.

11. Розробити директиви на переговори щодо пошуку потенційних партнерів та інвесторів для забезпечення здійснення пусків ракети-носія “Циклон-4” з території інших держав.

ДКА, МЗС.

2017 рік.

12. Провести засідання міжурядових комісій з питань співробітництва з іншими державами щодо пошуку потенційних партнерів для забезпечення здійснення пусків ракети-носія “Циклон-4” з території інших держав.

Мінекономрозвитку.

2017—2018 роки.

13. Підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо підтримки проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4” на території іншої держави із залученням іноземних інвесторів, визначення необхідних обсягів та джерел фінансування.

ДКА, МЗС, Мінфін, Мінекономрозвитку.

2017—2018 роки.

14. Підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів щодо внесення змін до Податкового та Митного кодексів України в частині норм щодо обмеження строку дії заходів з підтримки суб’єктів космічної діяльності строком дії пункту 4 статті 17 Договору, але не пізніше 1 січня 2023 р., та поширення дії цих норм (у частині виконання робіт у рамках створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”) на тих суб’єктів космічної діяльності — резидентів України, що користувалися цими нормами станом на 16 липня 2016 року.

ДКА, Мінфін, Мінекономрозвитку, ДФС.

2017—2018 роки.

15. Вжити заходів до наземного експериментального відпрацювання ракети-носія “Циклон-4” в повному обсязі та виготовлення дослідного зразка ракети-носія для льотних випробувань. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Мінфін.

2017—2018 роки.

__________

* Державні підприємства “Конструкторське бюро “Південне” імені М. К. Янгеля” (м. Дніпро), “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” (м. Дніпро), “Харківський завод транспортного устаткування”, “Стивідорна компанія “Ольвія” (м. Миколаїв), казенне підприємство спеціального приладобудування “Арсенал” (м. Київ), публічні акціонерні товариства “Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС” (м. Харків), “АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань” (м. Харків), “Дніпроважмаш” (м. Дніпро), “Азовзагальмаш” (м. Маріуполь Донецької області), “Науково-виробниче підприємство “АНТЕКС-Автоматика” (м. Сєвєродонецьк Луганської області), ТОВ “Продмаш” (м. Мелітополь Запорізької області), об’єднання підприємств “Електротехнічна корпорація “ЕлКор” (м. Харків).

stailker: (Default)
 


14 сентября состоялись успешные испытания ударного БЛА. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний на полигоне Гончаровское в Черниговской области.

Read more... )
По его словам, одна из задач, которую ставила Совет национальной безопасности и обороны Украины перед отечественным оборонно-промышленным комплексом - «налаживание производства качественных беспилотных летательных аппаратов боевого применения».
«Разведывательно-ударный комплекс «Сокол», который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия» - отметил Турчинов, добавив, что сегодняшние испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях: «Порывы ветра были 14-17 метров в секунду». «Несмотря на эти проблемы, практически все задачи, которые были поставлены, - выполнены, цели - поражены», - отметил он.
Секретарь СНБО Украины сообщил, что этот беспилотник - «продукт успешной кооперации украинского предприятия «ЧеЗаРа»с польскими партнерами».
«Испытания прошли успешно, продемонстрировали эффективность этих беспилотных комплексов. Следующий шаг - поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях », - сказал он.
Секретарь СНБО Украины после совещания с производственниками и военными сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БЛА «значительно большей дальности применения и с более высокими боевыми характеристиками».

 Образцы многоцелевого беспилотного летательного аппарата Warmate. Фото с сайта производителя

Итак, польский многоцелевой малоразмерный беспилотник Warmate это, конечно, уже далеко не
новость на современном рынке вооружений. Писали о нем уже другие авторы.

Micro Combat Unmanned Aircraft System Warmate (Micro C-UAS Warmate), он же малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат Warmate интересен тем, что имеет двойное назначение, а именно может использоваться в качестве тактического разведывательного БЛА - производить разведку, наблюдение, обнаружение и распознавание различных объектов, представляющих интерес. А также при необходимости с предустановкой боевой части, которая представлена в двух вариантах, способен наводиться и поражать живую силу и легко бронированный транспорт противника.
Наземная станция управления и терминал обработки данных системы Warmate. Фото с сайта WB Electronics

Данный БЛА разрабатывался как более дешевая альтернатива противотанковым управляемым ракетам и противопехотным боеприпасам. При этом он позволяет увеличить оперативный радиус (до 10 км) и решать задачи по поиску и уничтожению целей в расширенных временных рамках (до 30 минут в полете), благодаря чему оператор получает возможность убедиться в реальности и ценности обнаруженной цели.
БЛА польского производства Warmate. Фото с сайта WB Electronics

Создавался данный аппарат для решения задач армейскими сухопутными подразделениями, а также подразделениями специального назначения. Его относят к классу малоразмерных барражирующих боеприпасов. По заявлению производителя, есть возможность установить на него головку с лазерным наведением.
Образцы БЛА Warmate со сложенными и разложенными крыльями. Фото с сайта WB Electronics

В принципе, данный БЛА является одноразовым, но в варианте установки только оптических и инфракрасных датчиков возможна его посадка методом глубокого сваливания.
Боевые части, которыми оснащается БЛА Warmate, - осколочно-фугасная и кумулятивная – были разработаны и произведены польским Институтом вооружений в сотрудничестве с частной военно-промышленной компанией WB Electronics S.A.
БЛА Warmate. Фото с сайта WB Electronics

По заявлению производителя, беспилотник Warmate может устанавливаться на борт различных военных транспортных средств, как на автомобили повышенной проходимости, так и на бронетранспортеры и БМП. Такие подузлы системы Warmate, как наземная станция управления и наземный терминал обработки данных, также можно интегрировать в бортовую инфраструктуру транспортного средства.
БЛА Warmate со сложенными крыльями. Фото с сайта WB Electronics

Кроме того, по заявлению производителя, БЛА Warmate является полностью автономной системой, позволяющей проводить операции в режиме реального времени. При этом производитель не раскрывает, что он подразумевает под автономностью. Однако эксперты озвучивают наличие у данного БЛА автопилота и программы, которая позволяет ему самому прокладывать маршрут и некоторое время кружить над районом с предполагаемой целью.
Запуск БЛА Warmate из пневматического пускового устройства. Фото с сайта WB Electronics

Контроль БЛА осуществляется посредством видеокартинки, выводимой на монитор мобильной наземной станции управления.
Запуск БЛА Warmate из пневматического пускового устройства. Фото с сайта WB Electronics

В штатный комплект системы Warmate входит:

- летательный аппарат;
- электрооптический датчик/инфракрасный датчик со стабилизацией по двум осям GS9;
- ЭО датчик/осколочно-фугасная БЧ (GO-1);
- ЭО датчик/БЧ с кумулятивным зарядом линейного расположения (GK-1);
- наземная станция управления;
- наземный терминал обработки данных, оснащенный антенной с автоматической стабилизацией по двум осям;
- кассетное пневматическое пусковое устройство;
- транспортный контейнер/рюкзак (в зависимости от комплектации).
Компоненты штатного комплекта системы Warmate. Фото с сайта WB Electronics

Система поддерживает действия оператора на всех этапах выполнения задания. Кроме того, БЛА оснащен специальным устройством наведения, облегчающим прицеливание после того, как БЧ переходит в режим боевой готовности.
Наземная станция управления системы Warmate. Фото с сайта WB Electronics
Наземная станция управления БЛА Warmate. Фото с сайта WB Electronics

Подробнее о боевых частях, устанавливаемых на БЛА Warmate:
Кумулятивная БЧ GK-1 разработана для уничтожения легких танков и бронированных транспортеров личного состава. Является съемной составной частью носителя (БЛА).

ТТХ GK-1
- бронепробивная способность – 100-120 мм катаной стальной однородной брони;
- предохранитель типа SAD (Save-Arm-Disarm);
- информация о текущем статусе БЧ передается оператору;
- оператор БЛА может сам заменить БЧ.

Фугасная БЧ GO-1 разработана для поражения слабозащищенных отдельно стоящих целей, например, стрелков-пехотинцев, пулеметных гнезд, оказывающих ожесточенное сопротивление. Является составной частью носителя (БЛА).

ТТХ GO-1
- радиус действительного поражения 10 м;
- взрывчатое вещество – 300 г тротила;
- предохранитель типа SAD (Save-Arm-Disarm);
- информация о текущем статусе БЧ передается оператору;
- оператор БЛА может сам заменить БЧ.
БЛА Warmate, установленный в пусковое устройство. Фото с сайта WB Electronics

В общем-то, это все данные, которые указаны на сайте компании-разработчика.
В других источниках встречала несколько другие ТТХ БЧ. В частности на одном из плакатов  украинской компании «Чезара», количество взрывчатого вещества указано 800 г.

А на другом плакате - для  ОФ БЧ указано 530 г и зона поражения более 70 м кв, а для кумулятивной БЧ – 1350 г и зона поражения  – более 50 м кв. Вид ВВ там указали RDX, он же циклонит, он же гексоген. Кроме того, для ОФ БЧ указали точные параметры осколков: масса 2 г, количество – 524 ед.

Относительно распространения данного БЛА и его стоимости приведу здесь высказывания вице-президента по инновациям компании WB Electronics, так как в открытых источниках часто возникает путаница в плане того, кому и сколько они этих БЛА продают.

Так вот, по сообщению ресурса flightglobal от 28 апреля 2016 года, пан Войцех Коморнижак заявил, что «беспилотники Warmate были закуплены двумя странами, участвующими в текущих военных конфликтах, и заказы их огромны».  «Мы уже начали серийное производство данных беспилотников». «У нас сейчас более дюжины запросов по этим аппаратам, преимущественно от клиентов с Ближнего Востока», - отметил Коморнижак. Он же добавил, что стоимость комплекта Warmate, включая БЧ, составляет 12 тысяч долларов.

По данным этого же ресурса, размах крыла БЛА Warmate составляет 1,4 м, а длина – 1,1 м.

Кроме того, по сообщению defence-ua.com, украинское предприятие ПАТ «Чезара» (г. Чернигов) в апреле 2016 года уже представило их на прошедшей под Киевом военно-технической выставке в своем павильоне, а в июне 2016 года купило лицензию на серийное производство данных БЛА, пообещав при этом модернизировать беспилотник под нужды украинской армии.

Возможно, измененные ТТХ БЧ на информационных плакатах компании и связаны с такой модернизацией. В октябре 2016 года Warmate также демонстрировали на выставке в Киеве «Зброя та безпека - 2016».
На БЧ черного цвета обозначено взрывчатое вещество HMX - октоген

Не известно, когда будет налажено серийное производство Warmate в Украине (в плане предприятия до конца 2016 года таких задач не значится), однако в 2017 году вполне можно ожидать каких-то испытаний украинизированных образцов данного БЛА на Донбассе. А уж то, что скоро оригинальные польские модели появятся в зонах военных конфликтов на Ближнем Востоке, вызывает совсем мало сомнений.
stailker: (Default)
 А именно - прицельного комплекса с лазерным каналом управления  ДП Фотоприбор(Черкассы) и радиокомандных линий ракет и ПУ,  ДП Лорта (Львов).


http://www.photopribor.ck.ua/
http://lreri.tripod.com/indexRu.html


Встречаем допотопный - Корнет-Т на старом советском откапеталенном БМП-3.То есть, то, что в Украине в более продвинутом комплексе стоит от лесопосадки, квадроцикла, до любого современного БТРа, БМП,  БМ РК-3, РК-2В на авиации.
Read more... )
stailker: (Default)


Применяется для установки транспортно – пускового контейнера ТПК- 2 на боевой машине. Транспортно – пусковой контейнер вводится до упора в пазы направляющей до автоматического срабатывания зацепов.
После выстрела, пружина, уменьшает отдачу вышибного заряда. В зависимости от мощности заряда, предусмотрено два варианта конструктивных исполнений.Read more... )

Профіль

stailker: (Default)stailker

October 2017

M T W T F S S
      1
2 3 4 5 6 78
9 10 1112 13 14 15
16171819202122
23242526272829
3031     

Заголовок

RSS Atom

Стиль рубрики

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 02:04 am
Powered by Dreamwidth Studios