stailker: (Default)
 
16 липня 2015 року Уряд Бразилії прийняв рішення щодо денонсації "Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара", в рамках якого здійснювались роботи у спільному українсько-бразильському проекті "Циклон-4". Рішення Уряду прийнято з метою збереження напрацювань, здобутих при розробленні ракети-носія та наземного комплексу "Циклон-4", а також створення сприятливих умов для розширення можливостей України на світовому ринку космічних послуг.
Текст документа:“Про затвердження плану заходів щодо розв'язання проблемних питань створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" ” № 653-р — редакція від  20.09.2017
Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 вересня 2017 р. № 653-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо розв’язання 
проблемних питань створення космічного 
ракетного комплексу “Циклон-4”

1. Затвердити план заходів щодо розв’язання проблемних питань створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, що додається.

2. Державному космічному агентству, Міністерству закордонних справ, Фонду державного майна, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній фіскальній службі забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

3. Державному космічному агентству подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України                                                     В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2017 р. № 653-р

ПЛАН
заходів щодо розв’язання проблемних питань 
створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”

1. Проаналізувати доцільність продовження дії Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво у використанні космічного простору в мирних цілях від 18 листопада 1999 р., Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія щодо захисту технологій, пов’язаних з участю України в запусках з пускового центру Алкантара, від 16 січня 2002 р. та внести на розгляд Кабінету Міністрів України обґрунтовані пропозиції.

ДКА, Мінекономрозвитку, МЗС.

2017 рік.

2. Провести інвентаризацію об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема набутої в процесі діяльності під час виконання Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія “Циклон-4” на пусковому центрі Алкантара, підписаного 21 жовтня 2003 р. у м. Бразиліа і ратифікованого Законом України від 4 лютого 2004 р. № 1429-IV (далі — Договір), у тому числі в рамках спільної діяльності після утворення бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс”.

ДКА.

2017 рік.

3. Провести інвентаризацію виготовленої в рамках державних контрактів матеріальної частини ракети-носія, виготовленого в рамках провадження спільної діяльності технологічного обладнання наземного комплексу, конструкторсько-технологічної документації і забезпечити їх зберігання на підприємствах-виробниках* до вирішення питання щодо їх подальшого використання та фінансування відповідних видатків у межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

За результатами проведеної інвентаризації до початку процедури ліквідації бінаціональноїкомпанії “Алкантара Циклон Спейс” провести аналітичну роботу з визначення механізму взаєморозрахунків між підприємствами-виробниками* за активами і пасивами.

ДКА, Мінфін.

2017 рік.

4. Вжити заходів політичного характеру, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків для українсько-бразильських відносин, що виникли у зв’язку з денонсацією Договору.

МЗС, ДКА.

2017—2018 роки.

5. Надати МЗС і Мін’юсту матеріали, що документально підтверджують втрати України у зв’язку з припиненням Федеративною Республікою Бразилія дії Договору.

ДКА, Мінфін, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

6. Визначити підстави та механізми відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок припинення та в період дії Договору, залучення міжнародної правової допомоги для захисту інтересів України, підготувати та в установленому порядку внести Кабінетові Міністрів України відповідний проект акта Кабінету Міністрів України.

ДКА, МЗС, Мін’юст.

30 листопада 2017 року.

7. Затвердити за участю бразильських представників бінаціональної компанії “АлкантараЦиклон Спейс” порядок ліквідації зазначеної компанії.

ДКА, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

8. Сприяти прийняттю на загальних зборах бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс” рішення про ліквідацію компанії та призначити ліквідатора зазначеної компанії від України.

ДКА, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

9. Взяти участь у ліквідації бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс” та здійсненні розподілу її активів з урахуванням Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія щодо захисту технологій, пов’язаних з участю України в запусках з пускового центру Алкантара, від 16 січня 2002 року. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Фонд державного майна.

2017—2018 роки.

10. Забезпечити повернення в Україну згідно із статтями 6 і 12 Договору коштів та майна, належного Україні в результаті ліквідації бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс”, транспортування та подальше зберігання переданого Україні майна та коштів. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Мінфін, Фонд державного майна.

20172018 роки.

11. Розробити директиви на переговори щодо пошуку потенційних партнерів та інвесторів для забезпечення здійснення пусків ракети-носія “Циклон-4” з території інших держав.

ДКА, МЗС.

2017 рік.

12. Провести засідання міжурядових комісій з питань співробітництва з іншими державами щодо пошуку потенційних партнерів для забезпечення здійснення пусків ракети-носія “Циклон-4” з території інших держав.

Мінекономрозвитку.

2017—2018 роки.

13. Підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо підтримки проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4” на території іншої держави із залученням іноземних інвесторів, визначення необхідних обсягів та джерел фінансування.

ДКА, МЗС, Мінфін, Мінекономрозвитку.

2017—2018 роки.

14. Підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів щодо внесення змін до Податкового та Митного кодексів України в частині норм щодо обмеження строку дії заходів з підтримки суб’єктів космічної діяльності строком дії пункту 4 статті 17 Договору, але не пізніше 1 січня 2023 р., та поширення дії цих норм (у частині виконання робіт у рамках створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”) на тих суб’єктів космічної діяльності — резидентів України, що користувалися цими нормами станом на 16 липня 2016 року.

ДКА, Мінфін, Мінекономрозвитку, ДФС.

2017—2018 роки.

15. Вжити заходів до наземного експериментального відпрацювання ракети-носія “Циклон-4” в повному обсязі та виготовлення дослідного зразка ракети-носія для льотних випробувань. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Мінфін.

2017—2018 роки.

__________

* Державні підприємства “Конструкторське бюро “Південне” імені М. К. Янгеля” (м. Дніпро), “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” (м. Дніпро), “Харківський завод транспортного устаткування”, “Стивідорна компанія “Ольвія” (м. Миколаїв), казенне підприємство спеціального приладобудування “Арсенал” (м. Київ), публічні акціонерні товариства “Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС” (м. Харків), “АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань” (м. Харків), “Дніпроважмаш” (м. Дніпро), “Азовзагальмаш” (м. Маріуполь Донецької області), “Науково-виробниче підприємство “АНТЕКС-Автоматика” (м. Сєвєродонецьк Луганської області), ТОВ “Продмаш” (м. Мелітополь Запорізької області), об’єднання підприємств “Електротехнічна корпорація “ЕлКор” (м. Харків).

stailker: (Default) Проект нового украинского ракетного катера, который станет основой боевого потенциала ВМС ВС Украины, презентуют уже в этом месяце.
Об этом журналистам рассказал командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко. Он также сообщил, что противокорабельные ракеты, которыми вооружат катер, будут украинского производства, а завод-производитель выберут на конкурсе.
«Конечно, работы будут вестись с участием известных западных компаний, предоставляющих нам качественную продукцию», - сказал адмирал.


Командующий не назвал характеристики ракетного катера. Возможно, речь идет о доработке проекта 58260 (шифр «Лань») николаевского ГП «Опытно-проектный центр кораблестроения».
 
stailker: (Default)
 Какая руссофобская статья - ну зачем же Лента так унижает русских и показывает чтоб без Украины они ничего не могут

Хотя тут все правильно - без Украины и украинцев русские ничего не могли сделать для космоса

Королев, Глушко, Лозино-Лозинский, Челомей, Решетнев - это все украинцы и от летающих сейчас Р-7 и Протонов и до Бурана с ГЛОНАССом - это все разработки украинцев, да и движки что сейчас продает Раша США это разработка украинца....

А что же русские смогли сделать для космоса - ну они подопытных поставляли - например Юрку (тот летел в корабле но возможность управлять ему не дали - Королев не стал рисковать и не дал русскому возможность управлять полетом, хотя такая система была)


lenta.ru/articles/2017/08/30/minotaur/


lenta.ru/comments/articles/2017/08/30/minotaur/
stailker: (Default)
России до сих пор не удалось найти замену уникальным деталям и компонентам ракет, производимым украинскими предприятиями. Об этом советник президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин написал в статье для "Зеркала недели".

"Кстати говоря, и украинские санкции (по части разрыва сотрудничества в сфере ВПК) столь же тяжело даются России. По данным SIPRI, России до сих пор так и не удалось наладить у себя производство как минимум 185 уникальных деталей и компонентов, производимых украинскими предприятиями", - написал Горбулин.

Он процитировал эксперта Шведского оборонного исследовательского агентства (FOI) Томаса Малмлофа, по словам которого, "по самым осторожным оценкам, почти 30% компонентов, поставляемых украинским ВПК, являются уникальными, и пока Россия не смогла найти им замену".

Однако, по данным самого Горбулина, речь идет о вполне конкретном 51 проценте всех российских межконтинентальных баллистических ракет, несущих 82 процента всех ядерных боеголовок, находящихся на вооружении ВС РФ.

"Южмаш", харьковский "Хартрон", "Космотранс", киевские "Арсенал" и "Артем", запорожский "Мотор Сич" — это системы поиска и наведения российских ракет класса "воздух—воздух", комплексы наведения для бомбометания МиГ и Су, почти вся гидравлика российских ВВС, двигатели для всех российских боевых вертолетов и многое другое", - отметил советник президента Украины.
stailker: (Default)
 Зачем стране нелетающая ракета и пустой космодром
zelenyikot

В разработку ракеты-носителя "Ангара" и в строительство космодрома Восточный Россия вложила немало. За последние годы в СМИ не раз вспоминали об этих проектах, то в громких обещаниях, то в победных реляциях, то в контексте скандалов. К сожалению, новостей о реальных достижениях было значительно меньше чем бравурной и разоблачительной шумихи. Одна "Ангара" осуществила орбитальный запуск два с половиной года назад, один "Союз" слетал с Восточного год назад. И всё.

Свежая новость: похоже, "Ангаре" не доверят даже новый пилотируемый корабль "Федерация", который, по совсем недавним планам, готовился лететь на ней к Луне.

Read more... )
stailker: (Default) З ракетно-космічної тематики:

1. Розробка робочої конструкторської документації на наземну апаратуру системи керування ракети космічного призначення «АКРК-2».

2. Виготовлення та постачання апаратури для ракети-носія «Антарес».

3. Розробка та виготовлення модернізованих приладів системи управління бортовим комплексом Міжнародної космічної станції.

4. Розробка документації: «Техніка калібрування параметрів точності инерціальних навігаційних систем», «Методи комплексного моделювання інструментальних похибок навігаційних систем».

5. Розробка конструкторської документації на систему управління БАРК «Січ-2М».

6. Розробка робочої конструкторської документації на систему керування оперативно- тактичної ракети з головкою самонаведення.

7. Розробка системи управління зенітно-керованої ракети малої й середньої дальності та наземної стартово-перевірочної апаратури системи управління і технічних засобів обслуговування системи управління.

8. Виготовлення і поставка запасних комплектів для діагностики і ремонту танкових балістичних обчислювачів.
stailker: (Default)
Назначение БКУ:

- измерение и выдача в навигационный модуль параметров движения вертолета;
- определение навигационных параметров;
- определение ориентации вертолета;
- навигация и управление вертолетом при полете по заданной программе;
- стабилизация вертолета в процессе полета относительно программного положения;
- управление полезной нагрузкой;
- передача по радиоканалу информации от полезной нагрузки.

Состав БКУ:

- трехосевой гироскоп;
- трехосевой акселерометр;
- датчик абсолютного давления;
- трехосевой магнитометр;
- аппаратура потребителя спутниковой навигации.

Датчики выполнены по MEMS- технологии.

Read more... )
stailker: (Default)
Под термином «универсальный» понимается возможность применения УНК в СУ различных летательных аппаратов: ракет-носителей, малых ракет, беспилотных летательных аппаратов среднего и тяжелого классов, грузопассажирских самолетов.

Функционирование УНК основано на принципах интегрированной инерциально-спутниковой навигационной системы.


Назначение УНК:

- измерение параметров, характеризующих движение объекта и его ориентацию в инерциальном пространстве;
- коррекция инерциальных навигационных параметров по данным, поступающим от других средств информации;
- вычисление полного объема навигационной информации, необходимого для функционирования СУ;
- выполнение начальной выставки инерциального измерительного блока (ИИБ);
- контроль исправности каналов обмена и компонентов комплекса.


Состав базовой комплектации УНК:

- ИИБ на базе трех волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) и трех маятниковых акселерометров (АК) среднего класса точности;
- навигационный компьютер (НК);
- аппаратура потребителя информации от спутниковых навигационных систем (АП СНС);
- вторичные источники электропитания;
- аналого-цифровой преобразователь;
- блок синхроимпульсов;
- кабельная сеть.

Read more... )

Профіль

stailker: (Default)stailker

October 2017

M T W T F S S
      1
2 3 4 5 6 78
9 10 1112 13 14 15
16 1718 19 2021 22
23242526272829
3031     

Заголовок

RSS Atom

Резюме сторінки

Стиль рубрики

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 12:42 am
Powered by Dreamwidth Studios